Prejsť na obsah
granty a projekty

 • Žiadosť o stimuly č. 2018/14427:1-26C0
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI
  12/2018 – 12/2021
  Za FIIT: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • Projekt aplikovaného výskumu “Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI“ (AVD-AI) stimuluje spoluprácu medzi spoločnosťou Datavard s.r.o. (žiadateľ) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (partner). Ťažiskom spoločného projektu je aplikovaný výskum a vývoj v oblastiach blockchain, umelej inteligencie a Big data. Nadobudnuté znalosti budú smerovať k zefektívneniu využitia digitálnych asetov a zdokonaleniu automatizácie riadenia nadnárodných spoločností. Výsledky projektu budú použite a prezentované v novej generácií produktov a služieb spoločnosti Datavard s.r.o. a vedeckých publikáciách FIIT STU v globálnom meradle.

  FIIT STU bude vyvíjať blockchain platformu pre zápis, zdieľanie a validáciu digitálnych asetov. Kľúčovým je vedecký tím FIIT STU pod vedením prof. Ivana Kotuliaka, experta na aplikáciu blockchainových technológií. Prof. Kotuliak v danej oblasti aktívne publikuje, vedie doktorandské práce a je spoluautorom medzinárodnej patentovej prihlášky.