Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Spoločné pracovisko:   Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva,
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky,
ANASOFT
Miestnosť:   6.05 (6. NP)
Kontaktná osoba:   doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (peter.lacko[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum najnovších metód umelej inteligencie aplikovaných v priemysle. Výskum sa venuje prevažne použitiu metód hlbokého učenia pri riešení výskumných úloh v oblastiach analýzy akustických signálov, optimalizácie výrobných procesov, ako aj úlohách predikcie a odhaľovania anomálií v prúdových dátach. Laboratórium poskytuje vybavenie pre výskum v oblasti umelej inteligencie a hlavne neurónových sietí s využitím serverov s výkonnými GPU.