Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Miestnosť:   1.29 (1. NP)
Kontaktná osoba:   doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (marian.simko[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium slúži na výskum širokého spektra problémov spadajúcich do oblasti programových a informačných systémov najmä v rámci softvérového inžinierstva. Riešené projekty sa zaoberali alebo zaoberajú metódami a prostriedkami vývoja softvérových systémov so špeciálnym zreteľom na navrhovanie štruktúry systémov, ktoré obsahujú významnou mierou softvérové komponenty alebo jeho súčastí, ako aj štruktúry a prezentácie hypermediálnych systémov prezentovaných na internete.
Laboratórium zároveň slúži na výskumné projekty v oblasti pokročilých softvérových technológií pre študentov inžinierskeho štúdia. Je vybavené relatívne výkonnými počítačovými systémami a pokročilými softvérovými CASE nástrojmi. Vybavenie sa pravidelne darí obnovovať najmä vďaka nepretržitej grantovej úspešnosti aj na medzinárodnej úrovni.
Laboratórium webových technológií má celkovú kapacitu 20 miest. Primárne je určené na využívanie vlastných zariadení (systém BYOD, z angl. Bring Your Own Device). Päť miest je vybavených počítačmi so štandardným softvérovým vybavením. Všetky miesta pripojené na internet prostredníctvom pevnej siete alebo WiFi siete s prístupom na sieť Eduroam.