Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Miestnosť:   1.36 (1. NP)
Kontaktná osoba:   prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (ivan.kotuliak[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum v oblasti komunikačných systémov a sietí, ako aj výučbu základov počítačových systémov. Má kapacitu 12 pracovných miest s počítačmi, ktoré môžu študenti používať pre prácu na zadaných úlohách. Softvérové vybavenie počítačov sa mení vzhľadom na charakter výučby v tomto laboratóriu, kde si študenti skúšajú inštalácie rôznych operačných systémov a programového vybavenia – OS Windows, OS Linux.

Laboratórium obsahuje okrem počítačov aj rôzne hardvérové komponenty, ktoré študenti môžu používať na zmenu konfigurácie počítačov, na ktorých pracujú (sieťové karty, procesory, základné dosky, pevné disky, pamäte...). V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriu realizuje výučba predmetu Základy počítačových systémov pre študijný program Informatika, ako aj Počítačové a komunikačné systémy a siete.