Prejsť na obsah
Výskum na FIIT
Pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Miestnosť:   1.18 (1. NP)
Kontaktná osoba:   Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (katarina.jelemenska[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Viacúčelové výskumné a pedagogické laboratórium je určené na výučbu opisu digitálnych systémov v bakalárskom stupni štúdia a výučbu návrhu, testovania, diagnostiky, spoľahlivosti a rekonfigurovateľných digitálnych systémov a programovateľných logických obvodov v inžinierskom stupni študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete v odbore Počítačové inžinierstvo. Študenti sú zapojení do návrhu, opisu, implementácie a verifikácie malých a stredne veľkých digitálnych systémov a aplikácií pre programovateľné logické a hradlové polia a overujú si svoje teoretické znalosti. Laboratórium je vybavené počítačmi pripojenými na internet, doskami FPGA RC10 a potrebnými softvérovými prostriedkami umožňujúcimi získať praktické zručnosti v oblasti návrhu digitálnych systémov, ako sú FPGA Advantage a DK Design Suite, a tiež Xilinx ISE WebPack a ModelSim na praktickú výučbu programovateľných obvodov CPLD a FPGA.