Prejsť na obsah
Výskumné a vzdelávacie laboratóriá
Spoločné pracovisko:   Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky,
Talapoin, s. r. o.
Miestnosť: 6.14 (6. NP)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (tibor.krajcovic[at]stuba.sk)

 

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum a aplikáciu najnovších metód a modelov umelej inteligencie, využiteľných pri analýze správania ľudí a overovaní dôveryhodnosti obsahu v digitálnom priestore (na webe a sociálnych sieťach). Výskum sa zameriava predovšetkým na metódy strojového učenia a inteligentnej analýzy údajov a ich aplikáciu na úlohy charakterizácie, detekcie a zmiernenie prejavov antisociálneho správania na webe, ako je šírenie falošných správ (dezinformácií), trollovanie, hejtovanie a pod., v rôznych oblastiach. Laboratórium poskytuje priestor pre prácu a diskusie výskumníkov a odborníkov z praxe.