Jump to content
research

RESEARCH PROJECTS SOLVED IN 2017

International projects

 • SCOPES
  Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering
  10/2015 - 09/2018
  FIIT STU (since 2015): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • COST Action IC 1302
  KEYSTONE (semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs)
  01/2014 - 10/2017
  FIIT STU (since 2014): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • COST Action IC 1207
  PARSEME (PARSing and Multi-word Expressions)
  01/2015 - 03/2017
  FIIT STU (since 2015): Ing. Marián Šimko, PhD.

 

European Regional Development Fund

 • 313011B924
  Elektronické ticketingové systémy ako predmet inovácie a nasadenia nových služieb s úzkou integráciou na podnikové systémy
  2017 - 2020
  main contributor: Adbee digital, s.r.o.
  for FIIT: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • 313011B974
  Výskum v oblasti automatizovaného spracovanie neštruktúrovaného obsahu
  2017 - 2020
  main contributor: MindIT, s.r.o.
  for FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Peter Lacko, PhD.
 • 313011B973
  Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore
  2017 - 2020
  main contributor: DITEC, a.s.
  for FIIT: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • 313011B940
  Výskumno-vývojové centrum pre mobilné komunikácie a služby
  2017 - 2021
  main contributor: SWAN Košice
  for FIIT: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

 

National projects

 • VEGA 1/0874/17
  the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic
  Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov
  01/2017 – 12/2019
  doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • VEGA 1/0409/17
  the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic
  Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
  01/2017 – 12/2019
  cooperation with Pedagogical Fakulty UK, for FIIT STU: Ing. Eduard Kuric, PhD., Ing. Patrik Hlaváč.
 • KEGA 011STU-4/2017
  the Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic
  Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • KEGA 028STU-4/2017
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • NTB 2016et023
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Servisný modul pre stratosférický balón
  01/2017 – 10/2017
  Ing. Michal Valiček
 • 003STU-2-3/2016
  Development project of the Ministry of Education
  Development of research infrastructure at STU
  02/2017 – 12/2017
  prof. Ing. Bieliková, PhD.
 • APVV-15-0508
  Slovak Research and Development Agency
  Human Information Behavior in the Digital Space
  07/2016 – 06/2020
  prof. Ing. Bieliková, PhD.
 • APVV-15-0731
  Slovak Research and Development Agency
  Cloud Based Human Robots Interaction
  07/2016 – 06/2020
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-15-0789
  Slovak Research and Development Agency
  Applied research on measurement of physiologic parameters of stress and smart wireless biomonitoring using on-chip technologies
  07/2016 – 06/2020
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
 • VEGA 1/0836/16
  the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic
  Methods and algorithms for improving efficiency and multimedia content delivery in IP networks
  01/2016 – 12/2018
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/0646/15
  the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic
  Adaptation of access to information and knowledge artifacts based on interaction and collaboration within web
  01/2015 – 12/2018
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0752/14
  the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic
  Intelligent analysis of big data by semantic-oriented and bio-inspired methods in a parallel environment
  01/2014 – 12/2017
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Projects finished in 2016

 • KEGA 009STU-4/2014
  the Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic
  Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0625/14
  Grant agency MŠVVaŠ SR a SAV
  Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadistosti (saliency)
  01/2014 – 12/2016
  Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • VEGA 1/0616/14
  Grant agency MŠVVaŠ SR a SAV
  Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifických jazykov
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • NTB 2015et10
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Atmosférická sonda merajúca veličiny
  01/2016 – 10/2016
  Ing. Peter Pištek, PhD.
 • NTB 2015et09
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  HoloBanking
  01/2016 – 11/2016
  Mgr. Alena Kovárová, PhD.
 • NTB 2015et07
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  IndoorNav
  01/2016 – 11/2016
  Ing. Juraj Vincúr
 • 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
  ERASMUS - Contract between Slovak University of Technology and IAngel Kanchev University of Rousse
  Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere
  01/2013 - 09/2016
  Subcoordinator for STU: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 •  

  Projects finished in 2015

 • VEGA 1/0458/13
  Grant agency MŠVVaŠ SR a SAV
  Extension of theory of multi-agent systems by collective memory
  01/2013 - 12/2015
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc
 • VEGA 1/1008/12
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Design optimization of low-power digital and mixed integrated systems
  01/2012 - 12/2015
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
 • VEGA 1/0676/12
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Advanced Methods in Software Evolution: Variants, Composition, and Integration
  01/2012 - 12/2015
  doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
 • ITMS 26240220039
  Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
  Research of methods for acquisition, analysis and personalized conveying of information and knowledge
  01/2011 - 06/2015
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • ITMS 26240120039
  Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
  01/2014 - 09/2015
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • NTB 2014et014
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre
  01/2015 – 11/2015
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 • NTB 2014et005
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  DriVR
  1/2015 – 11/2015
  Ing. Roman Broniš.
 •  

  Projects finished in 2014

 • APVV-0233-10
  Slovak Research and Development Agency
  Virtual and constructive modelling, training and simulation of crowd behaviour in urban environment
  05/2011 - 10/2014
  Ing. Peter Lacko, PhD.
 • APVV-0208-10
  Cognitive travelling in digital space of the Web and digital libraries supported by personalized services and social networks
  05/2011 - 10/2014
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • VEGA 1/0722/12
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Security in distributed computer systems and mobile computer networks
  01/2012 - 12/2014
  doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
 • VEGA 1/0676/12
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Network architectures for multimedia services delivery with QoS guarantee
  01/2012 - 12/2014
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/0553/12
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  New methods of reinforcement learning for cooperative multiagent systems
  01/2012 - 12/2014
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • VEGA 1/0971/11
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Acquiring, processing and visualization of textual information based on analysis of similarity relations
  01/2011 - 12/2014
  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0675/11
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Contextual information search and navigation in the social web
  01/2011 - 12/2014
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • NTB 2013et029
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  „Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier“
  1/2014 – 11/2014
  Ing. Martin Nagy
 •  

  Projects finished in 2013

 • KEGA 068UK-4/2011
  Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov
  01/2011 - 12/2013
  Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • VEGA 1/1105/11
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Robust MPC for Hybrid Systems (RPHS)
  01/2011 – 12/2013
  main contributor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU
  FIIT STU: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • NTB 2012et006
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Financie vo vrecku
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 • NTB 2012et009
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Andrej Fogelton
 • NTB 2012et011
  Tatra bank nadation – grant program E-talent
  Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Martin Nagy
 • NTB 2012vs035
  Tatra bank nadation – grant program Quality of education
  Weekend Hackathon
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Michal Maxian
 • ITMS 26240120029
  Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for the Structural Funds of EU
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II
  10/2010 – 01/2013
  Main contributor: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  for FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projects finished in 2011

 • NTB 2010et016
  Tatra banka foundation - e-Talent
  Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia
  01/2011 - 12/2011
  doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
 • NTB 2010et015
  Tatra banka foundation - e-Talent
  Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Peter Magula
 • NTB 2010et018
  Tatra banka foundation - e-Talent
  Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Michal Barla, PhD.
 • NTB 2010et013
  Tatra banka foundation - e-Talent
  Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Mária Pohronská
 • KEGA 028-025STU-4/2010
  Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania
  01/2010 – 12/2011
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • KEGA 244-022STU-4/2010
  Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Support for Parallel and Distributed Computing Education
  01/2010 – 12/2011
  Ing. Michal Čerňanský, PhD.
 • KEGA 345-032STU-4/2010
  Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov
  03/2010 – 03/2011
  Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0141/10
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Study of emergence of strategies implemented by neural networks
  01/2010 – 12/2011
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • VEGA 1/0243/10
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Innovative approaches for improvement of delivered Quality of Service in the Next Generation Networkks (NGN)
  01/2010 – 01/2011
  Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/0649/09
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Security and reliability in distributed computer systems and mobile computer networks
  01/2009 – 12/2011
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
 • VEGA 1/0508/09
  Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
  Adaptive social web and its services for information accessing and search
  01/2009 – 12/2011
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Projects finished in 2010

 • VMSP-P-0059-09
  Univerzálny modulárny priemyselný počítač
  08/2009 – 12/2010
  main contributor: Ing. Radoslav Deák, Voipac Technologies, a. s.
  FIIT STU: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • ITMS 26240120005
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby
  05/2009 – 12/2010
  mai contributor: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  FIIT STU: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0804/08
  Study of co-evolution between genes and memes using artificial life methods and replicator theory
  01/2008 – 12/2010
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
 • VEGA 1/0822/08
  Intelligent Embedded Systems (IVS)
  01/2008 – 12/2010
  prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
 • VEGA 1/0848/08
  Connectionist Computational Models for Computer Grid Environment
  01/2008 – 12/2010
  Ing. Michal Čerňanský, PhD.
 •  

  Projects finished in 2009

 • APVV-0391-06
  Sémantická kompozícia webových a gridových služieb
  01/2007 – 12/2009
  main contributor: SAV, Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
  FIIT STU: Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • VEGA 1/4053/07
  Application of neural networks with echo states to time series prediction
  01/2007 – 12/2009
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • KEGA 3/5187/07
  Adaptive web-based portal for learning programming
  01/2007 – 12/2009
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projects finished in 2008

 • JPD 3/2005/2.1/01-48, kód projektu 131201110125
  Pilot project for education of selected modern IT topics in lifelong education process using modern teaching methods
  08/2006 - 07/2008
  doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • VG 1/3300/06 (VEGA)
  Architectural Heritage and Tourism. Theoretical and conceptual viewpoints of the new function implementation in to the Architectural Heritage and their optimization on the example of tourism.
  01/2006 – 12/2008
  main contributor: FA STU Bratislava, doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
  FIIT STU: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • VG 1/3102/06 (VEGA)
  Models of software systems in the semantic web environment
  01/2006 – 12/2008
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • VG 1/3103/06 (VEGA)
  Information infrastructure for embedded knowledge processing in distributed environment
  01/2006 – 12/2008
  prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
 • VG 1/3104/06 (VEGA)
  Grid computing systems and its components
  01/2006 – 12/2008
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
 • 3/3206/05 (KEGA)
  Study in design of interactive digital media
  7/2005 - 12/2008
  doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
 • APVT-20-007104
  Modeling and acquisition, processing and employing knowledge about user activities in the Internet hyperspace
  01/2005 - 04/2008
  doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • State program of research and development “Establishment of Information Society”
  Tools for acquisition, organization and maintenance of knowledge in an environment of heterogeneous information resources
  09/2004 - 05/2008
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 •  

  Projects finished in 2007

 • 3/3135/05 (KEGA)
  New forms of higher education in the "Artificial Intelligence" field of study in Slovakia
  1/2005 - 12/2007
  main contributor: FEI TU Košice, prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.
  FIIT STU: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
 • 3/3253/05 (KEGA)
  Artistic forms in communication design
  3/2005 - 12/2007
  main contributor: FA STU Bratislava, doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.
  FIIT STU: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
 • APVT-20-002504
  Theoretical studies and applications of neural networks with "echo states" in artificial intelligence and cognitive science
  01/2005 - 12/2007
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
 • APVT-51-024604
  Research and development of a knowledge based system to support workflow management in organizations with administrative workflow processes
  main contributor: Institute of Informatics Slovak Academy of Sciences
  01/2005 - 12/2007
  FIIT STU: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • APVT-20-030204
  Theoretical studies and practical applications of recurrent neural networks based on architectural bias
  01/2005 - 12/2007
  Ing. Michal Čerňanský
 • JPD 3 2004/1-022, project code 13120200021
  Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts – informatics professionals – for modern society based on knowledge
  12/2004 - 06/2007
  doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 •  

  Projects finished in 2006

 • 3/2069/04 (KEGA)
  Learning programming using adaptive hypermedia system on the Internet
  10/2004 - 12/2006
  doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VG 2/4026/04 (VEGA)
  EEG Analysis by Methods of Mathematical Statistics, Artificial Neural Networks and Nonlinear Dynamics
  01/2004 - 12/2006
  RNDr. Mária Markošová, PhD.
 • VG 1/1047/04 (VEGA)
  Neural Networks with „echo“ States
  01/2004 - 12/2006
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
 •  

  Projects finished in 2005

 • VG 1/0062/03 (VEGA)
  Artificial Chemistry and Molecular Evolution in silico
  01/2003 - 12/2005
  doc. RNDr. Jiří Pospíchal, PhD.
 • VG 1/0157/03 (VEGA)
  Methods and Tools for Development of the Secure Networked and Distributed Mobile Computer Systems and their Management
  01/2003 - 12/2005
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
  • VG 1/0161/03 (VEGA)
   Information Processing in distributed Environment of Intelligent Agents
   1/2003 - 12/2005
   prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
  • VG 1/0162/03 (VEGA)
   Collaborative Accessing, Analysis and Presentation of Documents in Internet Environment Using Modern Software tools
   01/2003 - 12/2005
   prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.