Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Centrum ďalšieho vzdelávania (CDVZ) je fakultné pracovisko, ktoré slúži na prípravu a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania so zameraním na získavanie, zvyšovanie a inováciu odbornej a profesijnej kvalifikácie a rekvalifikácie vrátane jazykového vzdelávania. Podieľa sa aj na rozvíjaní nových prostriedkov a metód vzdelávania a koordinuje ich zavádzanie do vzdelávacieho procesu na fakulte.

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
vedúci CDVZ
e-mail: pavel.cicak[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 539
miestnosť 5.39 / 5. NP

 


Cisco Networking Academy

Sieťový akademický program (Cisco Networking Academy) je dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.

web: netacad.fiit.stuba.sk/

Riaditeľ:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
e-mail: cicak[at]fiit.stuba.sk

Sekretariát:
Mgr. Miroslava Slezáková
tel.: +421 2 210 213; +421 918 447 025
e-mail: miroslava.slezakova[at]stuba.sk

Adresa:
CNA FIIT STU
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4