accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium - Studium right
Okrem vysokoškolského vzdelania naši študenti získavajú aj medzinárodnú akreditáciu IET, ktorou sa pýšia aj svetoznáme univerzity. Študijné programy a predmety sú koncipované a aktualizované tak, aby boli študenti pripravení do praxe. Naši absolventi sú tak najžiadanejší na slovenskom pracovnom trhu.

Štúdium

Štúdium na FIIT má plno výhod. Mnohé z nich študenti okúsia počas štúdia v rámci domácich a zahraničných projektov či iných príležitostí. Tiež aj po štúdiu, kedy ich uplatnenie na pracovnom trhu je naozaj široké a sú čoraz žiadanejší.

Výskum

Informatika a informačné technológie nájdeme v každom odvetví priemyslu. Práve preto sa na našej fakulte intenzívne venujeme výskumnej činnosti a vývoju nových inovatívnych riešení. Na FIIT pôsobí 6 výskumných skupín, z ktorých má každá svoje zameranie a vyhranenú oblasť skúmania. Patrí medzi ne vývoj softvéru, výskum blockchainových technológií, autonómnej dopravy či počítačového videnia.
Výskum - Ntb right
Výskumníci z Automotive Innovation Lab (AIL) aktuálne pracujú na projekte zberu dát zo slovenských ciest pre kompletizáciu stavu infraštruktúry a prípravu na nasadenie autonómnych vozidiel na cesty.
Partnerstvá a spolupráce - Library right
FIIT STU v spolupráci s IBM slávnostne otvorili dobudované priestory Slovenskej informatickej knižnice FIIT STU v Bratislave na štúdium pre študentov a voľný čas.

Partnerstvá a spolupráce

Spoluprácu s praxou považujeme za dôležitú súčasť fakultných aktivít. Našou snahou v spolupráci s priemyselnými partnermi je zvyšovanie kvality štúdia a aktualizácia študijných programov podľa požiadaviek trhu a praxe. Tiež nám pomáhajú pri inovácii priestorov. Prostredníctvom zapájania študentov a partnerov z praxe do výskumných aktivít, ako aj prednášaním odborníkov v rámci teoretických prednášok, prinášame študentom nové pohľady na využitie informatiky v praxi.

Študuj čo ťa zaujíma

Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby študenti získali najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlbovali si svoje vedomosti podľa svojich záujmov. Práve preto otvárame jeden študijný program v bakalárskom stupni štúdia - Informatika.

FIIT v číslach

2003
vznik fakulty
1 107
študentov denného štúdia
5 867
absolventov
94 %
absolventov pracuje vo svojom odbore