Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Centrum priemyselného výskumu (CPV) zabezpečuje koordináciu a potrebné administratívne úkony v oblastiach výskumu, realizovaného prostredníctvom univerzitných grantov, projektov VEGA, KEGA, APVV, EŠIF, zmluvného výskumu a tiež projektov z medzinárodných schém. V rámci spolupráce so spoločnosťami sa podieľa na príprave a implementácií rôznych komerčných projektov a prevádzke coworkingového centra.


Personálne obsadenie

Ing. František Horvát, PhD.
riaditeľ CPV
e-mail: riaditel.cpv[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 315
mobil: +421 949 317 313
miestnosť 3.15 / 3. NP

Mgr. Viera Borðoy, MSc.
e-mail: viera.bordoy[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 229
miestnosť 2.29 / 2. NP

Mgr. Andrea Lengyelová, PhD.
projekty z EŠIF
e-mail: andrea.lengyelova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 232
miestnosť 2.32 / 2. NP

RNDr. Katarína Mršková, PhD.
projekty z národných a univerzitných grantov
e-mail: katarina.mrskova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 238
mobil: +421 918 669 241
miestnosť 2.38 / 2. NP

Ing. Ján Nemčík
e-mail: jan.nemcik[at]stuba.sk
miestnosť 6.30 / 6. NP

Eva Šoltésová
e-mail: eva.soltesova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 230
miestnosť 2.30 / 2. NP