Prejsť na obsah
Štúdium

Základné údaje o predmete:

 • 1. semester 0-2 z / 10 kreditov
  2. semester 0-2 z / 10 kreditov
  3. semester 0-2 šs / 20 kreditov
  4. semester 0-2 z / 15 kreditov
  5. semester 0-2 z / 15 kreditov
  6. semester 0-2 šs / 30 kreditov
 • povinný predmet doktorandského štúdia
 • ukončený štátnou skúškou

 

Dizertačnú prácu študent realizuje dizertačným projektom v predmetoch Dizertačný projekt I až VI. Pre študenta to predstavuje kontrolný bod na konci každého semestra. Cieľom dizertačného projektu je preukázať schopnosť spracovať zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom a vypracovaním záverov. Na jeho príprave sa metodicky podieľa školiteľ, prípadne aj pedagogický vedúci.