Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Podvádzanie a plagiátorstvo pri štúdiu sú cestou, ako si zľahčiť štúdium. Láka to mnohých, najmä slabších študentov, alebo môže byť riešením v časovo stresových situáciách. Vyskytuje sa všade na svete, aj na tých najlepších univerzitách (podobne, ako podvádzanie vo všeobecnosti). Otázkou je miera. Nedá sa v žiadnom prípade zovšeobecniť na krajinu a ani na región. Je to záležitosť vždy tej ktorej komunity, univerzity, fakulty, ako sa s týmto vysporiada.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vychováva expertov, ktorí zastávajú významné pozície v priemysle. Uchádzačov si vyberá. Každý, kto príde študovať na fakultu vie, že to nebude ľahké, ako inak by sa mohol stať lídrom. Preto v žiadnom prípade nemôžeme tolerovať takéto konanie, nech je z akýchkoľvek dôvodov.

Záverečná práca je len vrcholec ľadovca, proti plagiátorstvu treba zasahovať omnoho skôr. U nás je podmienkou absolvovania každého predmetu akademická bezúhonnosť. Podarilo sa nám na fakulte postupne vybudovať v akademickej obci povedomie, že byť najlepší a medzi najlepšími nie je možné, pokiaľ sa ide ľahšími a podvodnými cestami. A tak neakademické správania netolerujeme a pedagógovia sa s týmto stotožnili, a tento princíp prenášajú do praxe, veľmi aktívne prispievajú k odhaľovaniu takýchto prípadov.

Samostatnú prácu študentov preverujeme aj pomocou softvérových nástrojov, ktoré nám pomáhajú pri kontrole podobnosti-plagiátorstva písaného textu aj programových kódov. Každý rok nejakých študentov, najmä v prvých ročníkoch objavíme, okrem toho, že končia v príslušnom predmete stupňom nevyhovel. idú na disciplinárnu komisiu, kde najčastejšie končia podmienečným vylúčením zo štúdia (týka sa to v súčasnosti cca 1 - 2 % študentov v predmetoch, plagiátorstvo v záverečných prácach zistíme len výnimočne).

V posledných rokoch aj viacerí študenti v anketách oceňujú toto konanie a hlásia sa k tomu, aby sme spoločne budovali silnú fakultu a univerzitu práve aj prostredníctvom jasného postoja k takémuto správaniu. Študenti začínajú chápať, že meno univerzity je súčasťou ich vzdelania a môže mať vplyv na ich kariéru, a preto aktívne takýto prístup podporujú.

Kontrola záverečných prác je štandardom, ale v našom odbore, okrem textu práce, študent musí prezentovať aj vlastnú projektovú prácu. Zároveň prechádza niekoľkými kontrolnými bodmi s verejnými prezentáciami, čo minimalizuje riziko plagiátorstva. Ak sa tak stane, postupujeme nekompromisne. Mali sme niekoľko prípadov, keď sa odhalilo odpísaných niekoľko strán textu, už aj v takýchto prípadoch sme postupovali nekompromisne.

Netrúfam si odhadnúť, aký je rozsah plagiátorstva na Slovensku. Nemyslím ale, že je väčší ako v susedných krajinách. Tiež som presvedčená, že v technických odboroch, kde text práce je len jeden z výstupov, je takýchto prípadov významne menej.

Mária Bieliková
dekanka FIIT STU