Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Profesijné organizácie

Na Fakulte informatiky a informačných technológií povzbudzujeme našich akademických zamestnancov, aby sa pripojili k profesijným organizáciám a asociáciám, aby ďalej rozvíjali svoje profesionálne a osobné schopnosti a prispievali k zdieľaniu našich vedomostí a poznatkov.

Spomedzi všetkých organizácií odporúčame predovšetkým:

 

ACM, Association for Computing Machinery

ACM je najväčšia svetová vedecká a vzdelávacia spoločnosť. ACM združuje pedagógov, výskumníkov a odborníkov v oblasti výpočtovej techniky. Týchto odborníkov inšpiruje k vzájomnej diskusii, zdieľaniu zdrojov a k riešeniu výziev v tejto oblasti. ACM posilňuje kolektívny hlas profesie prostredníctvom silného vedenia, podpory najvyšších štandardov a uznávania technickej dokonalosti. ACM podporuje profesionálny rast svojich členov poskytovaním príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, kariérny rozvoj a vytváranie profesionálnych sietí.

 

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE , je najväčšia technická organizácia na svete zameraná na pokrok v technológiách v prospech ľudstva. Odporúčame predovšetkým vstúpiť do IEEE Computer Society.

 

IET, Institution of Engineering and Technology

Cieľom multidisciplinárnej odbornej inžinierskej inštitúcie IET je inšpirovať, informovať a ovplyvňovať globálnu inžiniersku komunitu s cieľom vytvoriť lepší svet.