Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

„Ako hrdý absolvent FIIT som rád, že stále existuje na Slovensku škola, ktorá dlhodobo poskytuje špičkové vzdelávanie v oblasti IT a pripravuje ľudí s potenciálom reálne meniť svet okolo seba k lepšiemu.“

Peter Škodný, generálny riaditeľ pre región strednej Európy, Accenture


„Študenti FIIT majú vynikajúci rozhľad o IT technológiách a vedomosti, ktoré získali počas štúdia, sú pre nich výborným základom na získavanie skúseností v praxi. Práve vďaku silným základom z FIIT sa na projektoch realizovaných v našej spoločnosti rýchlo stávajú cennou súčasťou tímov.“

Miroslav Kepencay, vedúci oddelenia Coordination and Strategy Support, Asseco Central Europe


"Za najpozitívnejšiu črtu FIIT považujem to, v čom je stabilne už niekoľko rokov lídrom - zamestnanosť absolventov. Bolo pre mňa veľmi príjemným zistením už počas štúdia, že ak by som si potreboval nájsť prácu, trvalo by to presne deň. V dnešnom svete je práve táto črta FIIT neoceniteľnou devízou."

Ján Kvak, systémový projektový manažér, Výskum a vývoj, Continental


"FIIT nám na Slovensku pomáha postaviť firmu, ktorá obstojí v porovnaní s gigantmi ako Oracle, Adobe a Salesforce. Softverové inžinierstvo a AI sú pre nás tie najlepšie odbory - ich absolventi majú u nás možnosť všetko naučené na FIIT naplno zúžitkovať a stať sa svetovými expertmi."

Jozef Kováč, co-founder & CTO Exponea


"Znalosti a zručnosti, ktorými disponujú absolventi FIIT, im umožňujú široké uplatnenie v praxi či už na technických, alebo riadiacich pozíciach. Dôkazom toho sú aj naši kolegovia, ktorí vďaka silnému základu z univerzity posúvajú naše riešenia dopredu."

Miroslav Soha, Team Leader Software Testing, Kistler Bratislava


"V každej firme, do ktorej som sa hlásil, odo mňa chceli niekoľkoročné skúsenosti. Ako študent FIIT mám dobrý základ, preto som hľadal možnosť, kde sa môžem plnohodnotne uplatniť a moja práca by mala zmysel. V QBSW to chápu a dávajú mi možnosť získať dobré skúsenosti."

Dávid Buranský, programmer, QBSW


"Kvalitné vzdelanie je jedným z kľúčových predpokladov pre osobný úspech, ale aj pre zlepšovanie našej budúcnosti. Informačné technológie pomáhajú skvalitňovať životné prostredie, zvyšovať plynulosť premávky či zachraňovať životy, ale aj vyhrávať športové turnaje. Som rád, že som už 25 rokov toho súčasťou."

Peter Kotuliak, zakladateľ a akcionár, TEMPEST