Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

„Študenti FIIT majú vynikajúci rozhľad o IT technológiách a vedomosti, ktoré získali počas štúdia, sú pre nich výborným základom na získavanie skúseností v praxi. Práve vďaku silným základom z FIIT sa na projektoch realizovaných v našej spoločnosti rýchlo stávajú cennou súčasťou tímov.“

Miroslav Kepencay, vedúci oddelenia Coordination and Strategy Support, Asseco Central Europe


"Za najpozitívnejšiu črtu FIIT považujem to, v čom je stabilne už niekoľko rokov lídrom - zamestnanosť absolventov. Bolo pre mňa veľmi príjemným zistením už počas štúdia, že ak by som si potreboval nájsť prácu, trvalo by to presne deň. V dnešnom svete je práve táto črta FIIT neoceniteľnou devízou."

Ján Kvak, systémový projektový manažér, Výskum a vývoj, Continental


"FIIT nám na Slovensku pomáha postaviť firmu, ktorá obstojí v porovnaní s gigantmi ako Oracle, Adobe a Salesforce. Softverové inžinierstvo a AI sú pre nás tie najlepšie odbory - ich absolventi majú u nás možnosť všetko naučené na FIIT naplno zúžitkovať a stať sa svetovými expertmi."

Jozef Kováč, co-founder & CTO, Exponea


"Spoločnosť IBM dlhodobo spolupracuje s FIIT STU na príprave absolventov pre nové pozície v digitálnej ekonomike. Ako globálna inovatívna spoločnosť pozorujeme, že trh práce sa dynamicky vyvíja a posúva od tradičných odvetví k produktom a službám s pridanou hodnotou. Univerzity a firmy musia spoločne hľadať spôsoby ako vyškoliť študentov pre prácu s novými technológiami tak, aby získali zručnosti pracovať v oblasti umelej inteligencie, kvantovych pocitacov, veľkých dát, cloudu alebo internetu vecí. IBM v rámci Akademickej Iniciatívy sprístupňuje študentom a pedagógom najnovšie technológie s cieľom, čo najefektívnejšie prepájať spoločnosť a univerzitné prostredie."

Fridrich Matejík, riaditeľ, IBM Slovensko


"Znalosti a zručnosti, ktorými disponujú absolventi FIIT, im umožňujú široké uplatnenie v praxi či už na technických, alebo riadiacich pozíciach. Dôkazom toho sú aj naši kolegovia, ktorí vďaka silnému základu z univerzity posúvajú naše riešenia dopredu."

Miroslav Soha, DevOps Manager, Kistler Bratislava


"Z pohľadu našej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výhradne vývojom softvérových riešení, FIIT poskytuje najpraktickejšie využiteľné vzdelanie na Slovensku. Absolventom aj študentom fakulty radi poskytujeme zaujímavé pracovné príležitosti a absolvovanie FIIT je pre nás garanciou všestranného a rozhľadeného kolegu. Študentom tiež ochotne vyjdeme v ústrety, keď potrebujú skĺbiť náročné štúdium s absolventskou praxou."

Martin Hrnko, CEO, QBSW


"Veríme, že investovaním do vzdelávania vytvárame priestor na to, aby na Slovensku mohlo vyrásť viac veľkých ľudí. Vieme, že pre napredovanie takej malej krajiny, akou je Slovensko, je to extrémne dôležité."

Eduard Haluška, zakladateľ a predseda predstavenstva, Sféra


"Vývojom špičkového softvéru a technológií pre zdravotníctvo zachraňujeme ľudské životy po celom svete. Spoluprácou s FIIT STU a našim prístupom k projektom sa snažíme kultivovať IT prostredie na Slovensku a povzniesť ho na svetovú úroveň."

Ľuboš Iro, Head of Development Center, Siemens Healthineers


"FIIT spolu s FMFI vnímam ako prvú ligu v oblasti vzdelávania v IT na Slovensku. Sme veľmi radi, že dokážu držať krok s porovnateľnými fakultami v zahraničí."

Peter Morávek, výkonný riaditeľ, CEO, Softec


"Súčasnosť nám ukazuje, že technológie dokážu podstatne pomôcť pri skvalitňovaní života i podnikania. Bez vzdelaných a odhodlaných ľudí však nedokážeme prinášať technologické inovácie. Vzdelaní ľudia sú našim najcennejším aktívom už takmer 30 rokov."

Roman Kriško, generálny riaditeľ, Tempest