Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

„Vďaka školám ako FIIT STU môžeme ešte stále tvrdiť, že na Slovensku máme kvalitné IT vzdelávanie.“

Tomáš Volek, generálny riaditeľ pre Accenture Slovensko a Maďarsko, riaditeľ technologických centier v Bratislave, Budapešti a Bukurešti


„Študenti FIIT majú vynikajúci rozhľad o IT technológiách a vedomosti, ktoré získali počas štúdia, sú pre nich výborným základom na získavanie skúseností v praxi. Práve vďaku silným základom z FIIT sa na projektoch realizovaných v našej spoločnosti rýchlo stávajú cennou súčasťou tímov.“

Miroslav Kepencay, vedúci oddelenia Coordination and Strategy Support, Asseco Central Europe


"Za najpozitívnejšiu črtu FIIT považujem to, v čom je stabilne už niekoľko rokov lídrom - zamestnanosť absolventov. Bolo pre mňa veľmi príjemným zistením už počas štúdia, že ak by som si potreboval nájsť prácu, trvalo by to presne deň. V dnešnom svete je práve táto črta FIIT neoceniteľnou devízou."

Ján Kvak, systémový projektový manažér, Výskum a vývoj, Continental


"FIIT nám na Slovensku pomáha postaviť firmu, ktorá obstojí v porovnaní s gigantmi ako Oracle, Adobe a Salesforce. Softverové inžinierstvo a AI sú pre nás tie najlepšie odbory - ich absolventi majú u nás možnosť všetko naučené na FIIT naplno zúžitkovať a stať sa svetovými expertmi."

Jozef Kováč, co-founder & CTO Exponea


"Znalosti a zručnosti, ktorými disponujú absolventi FIIT, im umožňujú široké uplatnenie v praxi či už na technických, alebo riadiacich pozíciach. Dôkazom toho sú aj naši kolegovia, ktorí vďaka silnému základu z univerzity posúvajú naše riešenia dopredu."

Miroslav Soha, Team Leader Software Testing, Kistler Bratislava


"V každej firme, do ktorej som sa hlásil, odo mňa chceli niekoľkoročné skúsenosti. Ako študent FIIT mám dobrý základ, preto som hľadal možnosť, kde sa môžem plnohodnotne uplatniť a moja práca by mala zmysel. V QBSW to chápu a dávajú mi možnosť získať dobré skúsenosti."

Dávid Buranský, programmer, QBSW


"Z pohľadu našej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výhradne vývojom softvérových riešení, FIIT poskytuje najpraktickejšie využiteľné vzdelanie na Slovensku. Absolventom aj študentom fakulty radi poskytujeme zaujímavé pracovné príležitosti a absolvovanie FIIT je pre nás garanciou všestranného a rozhľadeného kolegu. Študentom tiež ochotne vyjdeme v ústrety, keď potrebujú skĺbiť náročné štúdium s absolventskou praxou."

Martin Hrnko, CEO, QBSW


"Ak hľadáte na Slovensku univerzitu, ktorá naozaj dokáže pripraviť absolventov do reálnej praxe, STU FIIT je správna voľba. A navyše, väčšina ich študentov má už pri ukončení štúdia praktickú skúsenosť s pôsobením v komerčnej sfére, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje ich následné začlenenie do pracovného života."

Eduard Haluška, zakladateľ a predseda predstavenstva, Sféra


"FIIT spolu s FMFI vnímam ako prvú ligu v oblasti vzdelávania v IT na Slovensku. Sme veľmi radi, že dokážu držať krok s porovnateľnými fakultami v zahraničí."

Peter Morávek, výkonný riaditeľ, CEO, Softec


"Kvalitné vzdelanie je jedným z kľúčových predpokladov pre osobný úspech, ale aj pre zlepšovanie našej budúcnosti. Informačné technológie pomáhajú skvalitňovať životné prostredie, zvyšovať plynulosť premávky či zachraňovať životy, ale aj vyhrávať športové turnaje. Som rád, že som už 25 rokov toho súčasťou."

Peter Kotuliak, zakladateľ a akcionár, TEMPEST