Prejsť na obsah
Štúdium

v akademickom roku 2021/22

 

 

Bakalárske štúdium

do 1. roka Zápis prebieha bez fyzickej prítomnosti, potrebné je do 15. 7. 2021 doručiť poštou na adresu študijného oddelenia požadované dokumenty
do 2. a ďalších rokov elektronický zápis je od 29. 7. 2021, 10.00 hod. do 26. 8. 2021, 23.59 hod.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis, dostanú potvrdenie o štúdiu na akademický rok 2021/22 po 1. septembri 2021 v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 

Inžinierske štúdium

do 1. roka Zápis prebieha bez fyzickej prítomnosti, potrebné je do 23. 7. 2021 doručiť poštou na adresu študijného oddelenia požadované dokumenty
do 2. a ďalších rokov elektronický zápis je od 29. 7. 2021, 10.00 hod. do 26. 8. 2021, 23.59 hod.
Študenti, ktorí využijú elektronický zápis, dostanú potvrdenie o štúdiu na akademický rok 2021/22 po 1. septembri 2021 v čase úradných hodín na Študijnom oddelení FIIT.
 

Doktorandské štúdium

do 1. roka   6. 9. 2021 (pondelok) - 9.00 hod.
do ďalších rokov štúdia   6. 9. 2021 (pondelok) - 13.00 hod.
Zápis sa týka všetkých, ktorí sú študenti, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, ešte neodovzdali a neobhájili dizertačnú prácu a stále sú študentmi.

 

Termíny zápisov do jednotlivých ročníkov sú záväzné!
Zapísať sa v inom termíne nie je možné! V prípade potreby, kontaktujte mailom svoju študijnú referentku.