Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Dôvody prečo študovať na Fakulte informatiky a informačných technológií:

  • Zamestnanosť. Absolventi FIIT STU v Bratislave sú najžiadanejší na trhu práce informačných a komunikačných technológií podľa výsledkov štúdie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a portálu profesia.sk. Výška ich nástupných platov patrí medzi najvyššie na Slovensku (zdroj: lepsieskoly.sk).

  • Medzinárodná akreditácia od IET. Sme jediná fakulta v Česku a na Slovensku (v rámci celej V4 je už len jedna ďalšia fakulta s touto akreditáciou), ktorá ponúka aj medzinárodne akreditované bakalárske a inžinierske študijné programy.

  • Priemysel. Naša výučba je silne previazaná s IT priemyslom na Slovensku. S firmami spolupracujeme v pedagogike, vo výskume, prípadne u nás podporujú rozvoj IT.

  • Progresívnosť. Informatika a informačné technológie patria k najprogresívnejším oblastiam, ktoré významne ovplyvňujú našu budúcnosť (neustále aktualizujeme zoznam predmetov, ktoré učíme).

  • Rozmanitosť a tvorivosť. Ponúkame rozmanitosť študijných programov s orientáciou na rôzne oblasti informatiky a informačných technológií. Všetky programy sú prirodzene prepojené a umožňujú tvorivú prácu už od nástupu na bakalárske štúdium, zapájanie sa do atraktívnych projektov, národných a medzinárodných súťaží.

  • Výskum. Výskumná činnosť je neoddeliteľná súčasť inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do výskumu už aj v bakalárskom štúdiu.

  • Nová budova. Výučba je v nových priestoroch, v moderných laboratóriách, ktoré tiež poskytujú priestor pre organizovanie rôznych IT aktivít.

  • Štipendiá. Možnosť získať rôzne štipendiá (študenti, ktorí plnia stanovené podmienky, môžu získať od nás 1 500 - 3 500 eur ročne), pôžičky a ďalšie výhody rozsiahleho sociálneho programu, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

  • Študentský radca. Ako prví na Slovensku máme študentského radcu. Pomáha študentom prispôsobiť sa podmienkam v štúdiu a v ďalších oblastiach podľa ich potrieb.

Staňte sa aj vy súčasťou Fakulty informatiky a informačných technológií!

Každý tu má šancu preštudovať sa medzi najlepších.