Prejsť na obsah
Podujatia pre študentov (spolu)organizované FIIT STU

ACM ICPC
ACM International Collegiate Programming Contest
Programátorská súťaž ACM (ACM International Collegiate Programming Contest) je celosvetová súťaž usporadúvaná americkou organizáciou ACM (Association for Computing Machinery), ktorá existuje od roku 1947 a združuje informatikov z celého sveta. Súťaž je určená 1- až 3-členným tímom študentov vysokých škôl po celom svete a prebieha v 3 kolách - na lokálnej, regionálnej a celosvetovej úrovni.

ACM SPY / ACM SRC
Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year
Česko-slovenská súťaž pre študentov magisterského (inžinierskeho) štúdia, ktorí súťažia so svojimi záverečnými projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií. Súťaž je spoluorganizovaná českými a slovenskými univerzitami a IT firmami pod záštitou Czech ACM & Slovak ACM Chapter.

FIITAPIXEL
Súťaž fotografií na zadané témy pre študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium, absolventov FIIT STU.

IIT SRC
Informatics and Information Technologies Student Research Conference
Študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie.

NAG
Network Academy Games
Súťaž zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí (v minulých ročníkoch označovanej ako Cisco Olymp).

TP Cup
Súťaž dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu „Tímový projekt“. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.