Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Fakulta informatiky a informačných technológií vydáva publikácie z oblasti informatiky a informačných technolnológií v niekoľkých edíciach:

Autori textov okrem štandardných autorských honorárov vyplácanými FIIT STU sa môžu uchádzať o ďalšiu finančú podporu z fondu GraFIIT až do výšky 830 € (25 000 Sk).

 

V prípade záujmu, tieto edície na požiadanie zašleme:

 

Kontaktujte:
CIKS FIIT STU v Bratislave
Mgr. Henrieta Gábrišová
Ilkovičová 2
842 16 Bratislava 4