Prejsť na obsah
Štúdium

V zhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom, odporúčame sledovať opatrenia a usmernenia k organizácii štúdia.

Organizácia zimného semestra 2021/22

Organizácia letného semestra 2021/22


Harmonogram akademického roka - kalendár

Typy udalostí v kalendári (kvôli lepšej orientácii, navigácii, vyhľadávaniu):

  • [V] - Udalosti súvisiace so Vstupom/Výstupom do/z semestra/štúdia (zápisy, imatrikulácia, promócie)
  • [R] - Udalosti súvisiace s Rozvrhom semestra a registráciami predmetov (začiatok/koniec semetra/skúškového obdobia, nahradzovanie výučby a voľné dni; regitrácia predmetov, prihlasovanie na rozvrhové akcie)
  • [P] - Udalosti súvisiace so záverečnými Projektmi (bakalársky a diplomový projekt - registrácia, odovzdanie, obhajoby)
  • [O] - Ostatné udalosti (súvisiace s internátmi, Erasmom a pod.)
  • [S] - Súťaže a podujatia pre študentov (TP Cup, IIT.SRC a pod.)

Kalendár možno ľahko integrovať do vášho riešenia pre osobný manažment, aby ste mali aktuálne informácie bez nutnosti sledovania tejto stránky. Do budúcnosti plánujeme zlepšiť použiteľnosť využitím Calendar API.