Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Centrum výpočtových a komunikačných služieb (CVKS) je fakultné pracovisko, ktoré poskytuje služby v oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky. Študentom a pracoviskám fakulty poskytuje výpočtovú kapacitu na všetkých prostriedkoch výpočtovej techniky prevádzkovaných v CVKS, konzultačné a poradenské služby, školenia a kurzy pre zamestnancov fakulty, systémovú a technickú podporu pre štandardnú výpočtovú techniku inštalovanú na pracoviskách fakulty, prístup do počítačových sietí a zabezpečenie prevádzky učební CVKS.

Poskytuje tieto činnosti a služby:

  • správa počítačovej siete
  • správa serverov na platforme MS Windows, Free BSD a Linux
  • poskytovanie podpory používateľom PC
  • inštalácia softvéru podľa požiadaviek používateľov
  • zabezpečovanie prezentačnej techniky na výučbu
  • správa počítačových učební

webové stránky CVKS: