Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Strojnícka fakulta STU spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti.

Bratislava 12. 4. 2021. – Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti priamo v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Realizáciu projektu umožnili Dopravný podnik Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a mesto Bratislava. Ďalšou lokáciou na zber dát bude mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline. Technologickým partnerom je spoločnosť Siemens. Vysoko rýchlostné dátové prenosy počas zberu údajov sú realizované v partnerstve so spoločnosťou Orange.

Zámer bol potvrdený podpisom memoranda o spolupráci na podporu vedecko-výskumných a inovačných aktivít. Projekt pozostáva z viacerých fáz.

Prvá fáza začala dňa 9. apríla, keď prebehli prvé inštalácie technologických zariadení na autobus Dopravného podniku Bratislava, ktorý premáva ako linka č. 144 na trase z Koliby na Kamzík. Takto inteligentne vybavený autobus premával podľa cestovného poriadku na spomínanej trase v dňoch 10. a 11. apríla 2021. Inštalácie a následný zber údajov prebehli úspešne. Projekt realizuje výskumný tím oboch fakúlt – Automotive Innovation Lab pod vedením doc. Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Po úspešnom predstavení autonómneho vozidla na Slovensku v júni 2020, je uvedený projekt ďalším „stavebným prvkom” pre budúcnosť inteligentnej mobility na Slovensku. Tím sa neustále venuje novým technologickým inováciám, ktoré posúvajú možnosti využitia umelej inteligencie (AI) a smart technológií v doprave a automotive sektore. Technologickým partnerom je spoločnosť Siemens, ktorá poskytla tímu jeden z kľúčových komponentov – scaptor pre zber synchronizovaných údajov z lidaru, kamier, GNSS systémov a prevádzkových údajov vozidiel s kapacitou až 15 TB za deň.

Druhá fáza bude prebiehať v termíne od 16. do 18. apríla 2021, keď rovnaký zber údajov bude realizovaný na električke č. 1 v Bratislave.

V tretej fáze bude realizovaný zber údajov v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline na autobusovej linke číslo 30 v meste Žilina.

„Využitie autonómnych systémov v dopravných prostriedkoch je budúcnosť hlavne z hľadiska bezpečnosti prevádzky vozidiel, či už sú to autobusy alebo osobné automobily. Pri zvyšujúcej sa frekvencii vozidiel na cestách, využitím práve týchto systémov dokážeme zabezpečiť aj vyššiu bezpečnosť premávky,” vysvetlil Ing. Ján Danko, technický manažér projektu zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Podstatou využívanej technológie zberu dát je, že dokáže v reálnom čase synchronizovane zbierať údaje z lidaru, 7 kamier rýchlosťou 60 snímok za sekundu, údajov o polohe vozidla s presnosťou 14 mm a prevádzkových údajov z vozidla zo zbernice CAN v objeme desiatok terabajtov denne. Následne budú zozbierané dáta analyzované a vyhodnocované z pohľadu statickej (dopravné značenie, budovy, sústava mestského osvetlenia a podobne) a dynamickej infraštruktúry (pohyb chodcov, iných dopravných prostriedkov, zvierat). Výsledky budú použité za účelom vývoja inteligentnej smart mobility budúcnosti v mestách.

„To, čo tu dnes robíme, je úplne prvý, avšak nevyhnutný krok. Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby takáto autobusová linka v budúcnosti mohla jazdiť v autonómnom režime, a najmä nám odhalia všetky riziká, ktoré vyplývajú z jej skutočnej trasy v Bratislave. Čo sa týka samotných senzorov, autobus je osadený siedmimi kamerami, lidarom, dvomi presnými GPS modulmi, dvomi akcelerometrami, LTE modemom a okrem údajov zo všetkých týchto senzorov zaznamenávame aj všetky údaje z CAN zbernice vozidla. Vďaka tomuto vieme v každom okamihu zaznamenanej jazdy presne povedať, čo sa dialo s vozidlom alebo okolo vozidla,” dodal Ing. Marek Galinski, hlavný softvérový inžinier projektu z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

„Do budúcnosti uvažujeme začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie v prevádzke na shuttle busoch, ktoré by mohli byť prevádzkované napríklad v spoločnosti Volkswagen Slovensko v menej frekventovanej časti závodu. Je to zatiaľ len v štádiu rokovania. Verím však, že sa raz dostaneme aj do reálnej mestskej premávky,” uviedol prof. Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

„Spoločne so Strojníckou fakultou STU rozvíjajú výskumníci z FIIT STU tému autonómnej dopravy v stredoeurópskom regióne. Veľmi nás spolupráca s našimi partnermi teší a sme radi, že v tomto prípade prinesie obrovské množstvo údajov, ktoré následne budeme môcť spracovávať. Veríme, že o pár rokov vďaka našim spoločným projektom budú po Slovensku môcť jazdiť autonómne vozidlá. Chcem oceniť prácu našich výskumníkov a poblahoželať im k úspechu,” povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

„Unikátnym meraním v reálnej premávke získavame dáta, ktoré slúžia pre výskum v oblasti inteligentnej mobility v mestách. Osobne ma teší, že ide o spoluprácu ministerstva, vedeckej obce a súkromného sektoru. Veľká vďaka patrí najmä vedcom a akademikom, ich prácu si vážim, práve vďaka ich špičkovému výskumu máme možnosť získať unikátne know-how v oblasti smartmobility, ktoré prispeje k tomu, že aj na Slovensku raz budú jazdiť autonómne vozidlá,” povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

Ing. Marek Galinski, PhD. predstavil výskumnú skupinu Automotive Innovation Lab vo videu na našom YouTube kanáli. Pozrite si ho nižšie.


Tlačová správa: Strojnícka fakulta STU spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti (Bratislava 12. 4. 2021)