Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Lucia Jastrzembská a Tomáš Jelínek
Bc. - v odbore informatika (2007)
- obaja


Lucia a Tomášovia si pripravujú prezentáciu
"Keď sme začínali pracovať na včielkach, ani nám nenapadlo, že by mohli zaujať a my sa ocitneme na celosvetovej konferencii. Bolo zaujímavé sledovať prednášky ľudí, ktorí sa výskumu venujú celý život. Priestor dostali doktorandi, vážení profesori, aj predstavitelia komerčných firiem (Google, Yahoo!, Microsoft). Kritériom boli iba výsledky ich prác. Viaceré prednášky nás zaujali a rozhodli sme sa ich využiť aj pri písaní diplomoviek."
  Na akej strednej škole ste študovali? Ako to ovplyvnilo štúdium na FIIT?
  L: Ja som študovala na gymnáziu, kde sme mali dobré základy z matematiky, ale pomerne málo sme vedeli o informatike. V podstate sme poznali iba základy jazyka Pacsal. Keďže som sa informatike nevenovala vo voľnom čase, chýbal mi všeobecný prehľad o rôznych operačných systémoch, programovacích jazykoch a podobne. Nemám však pocit, že by to negatívne ovplyvnilo moje štúdium.

  T: Ja som študoval na elektrotechnickej priemyslovke, kde sme sa naučili základy niekoľkých programovacích jazykov a čo-to o hardvéri. Požadované vedomosti z matematiky na FIIT neboli také vysoké, aby mi nestačili moje stredoškolské vedomosti.
  Prečo ste sa rozhodli študovať na FIIT?
  L: Ja som sa už od základnej školy zaujímala o matematiku a bavilo ma riešiť rôzne logické úlohy. Na strednej sme mali základy programovania a zistila som, že tam ide v podstate tiež o nájdenie riešenia na nejaký problém. No a priznajme si, uplatnenie informatika je o niečo väčšie ako matematika, tak som sa vydala touto cestou.

  T: Prvýkrát som sa s programovaním stretol ešte na základnej škole, ale príliš ma to nenadchlo. Skutočne ma zaujalo až na strednej škole. Páčila sa mi možnosť stavania „vzdušných zámkov“, nehmotných vecí, ktoré fungujú. Stačil mi počítač a mohol som si vyrábať, čo sa mi zachcelo. Bolo teda pre mňa prirodzené pokračovať v štúdiu na FIIT-ke. Túto školu som si zvolil preto, že ako jediná v Bratislave sa volala Fakulta informatiky a nie Fakulta niečoho a informatiky.
  Naplnili sa vaše očakávania, alebo ste sa v niečom sklamali?
  L: FIIT sa najmä v prvých ročníkoch snaží poskytnúť všeobecný rozhľad, no problém je, že pri niektorých predmetoch už na začiatku semestra zistíte, že vás nebavia, a napriek tomu sa treba prekonať a prežiť to.

  T: Keď som sa hlásil na vysokú školu, očakával som, že si budem svoj rozvrh a smerovanie tvoriť sám. V bakalárskom štúdiu bolo však voliteľných predmetov veľmi málo. Toto moje očakávanie sa naplnilo až na inžinierskom štúdiu.
  Na fakulte vystupujete najčastejšie ako tím. Ako k tomu prišlo?
  L a T: Noooo, to raz na hodine fyziky... a odvtedy sme tím :-)
  Súčasťou bakalárskeho štúdia je záverečná práca, na ktorej pracuje študent FIIT dva semestre. Akú ste mali témy vy?
  L a T: My sme mali tematicky veľmi príbuzné práce. Skúmali sme, ako by sa dala využiť metafora včelieho úľa na zlepšenie vyhľadávania na webe.
  Výsledky, ktoré ste dosiahli vo svojich prácach ste spoločne ponúkli na jednu z najprestížnejších vedeckých konferencií zaoberajúcich sa fenoménom webu. Po veľmi náročnom posudzovaní, keď viac príspevkov zamietli ako prijali, váš prijali. Ste skoro určite prví slovenskí študenti bakalárskeho štúdia, ktorých výsledky výskumu boli prednesené v Kremíkovom údolí (Silicon Valley v Kalifornii, neoficiálnej Mekke výskumu a vývoja v oblasti informatiky a informačných technológií) na medzinárodnej konferencii o webovej inteligencii. Aký to bol pre vás zážitok, byť na takejto konferencii?
  L a T: Keď sme začínali pracovať na včielkach, ani nám nenapadlo, že by mohli zaujať a my sa ocitneme na celosvetovej konferencii. Bolo zaujímavé sledovať prednášky ľudí, ktorí sa výskumu venujú celý život. Priestor dostali doktorandi, vážení profesori, aj predstavitelia komerčných firiem (Google, Yahoo!, Microsoft). Kritériom boli iba výsledky ich prác. Viaceré prednášky nás zaujali a rozhodli sme sa ich využiť aj pri písaní diplomoviek.
  Ako ste sa cítili ako študenti FIIT, keď ste sa prechádzali po San Franciscu?
  L a T: Ako dvaja ľudia, čo majú týždeň voľno a prechádzajú sa v krátkych rukávoch po pobreží, keď doma mrzne :-)
  Na FIIT ste absolvovali bakalára informatiky, mali ste v rukách vysokoškolské vzdelanie v atraktívnom odbore. Aké ste mali možnosti uplatnenia?
  L a T: V dnešnej dobe je veľký dopyt po informatikoch a z tohto dôvodu veľká časť študentov pracuje už pred získaním bakalára. Titul sám o sebe nič neznamená, ale fakt, že človek prejde FIIT až po bakalára mu zaručí, že sa nemusí báť o svoje uplatnenie.
  Prečo ste sa rozhodli ďalej si prehĺbiť vzdelanie, pokračovať v štúdiu v odbore Softvérové inžinierstvo, a tak oddialiť svoj definitívny vstup do praxe?
  L a T: Vstup do praxe sme neoddialili, keďže sme začali pracovať ešte pred skončením bakalára. Na druhej strane sme ale zistili, že nechceme byť na konci informatického potravinového reťazca :-) a že je oveľa väčšia zábava rozhodovať o tom, ako informačný systém bude vyzerať, ako podľa príkazov iných programovať.
  Študujete odbor Softvérové inžinerstvo, ktorý sa dá študovať na Slovensku prakticky len na FIIT STU. Myslíte si, že vás dobre pripravuje pre prax?
  L a T: Áno. Niektoré predmety dokonca učia odborníci z praxe, ktorí okrem vedomostí predávajú aj svoje skúsenosti.
  Ak chcete v IT oblasti držať krok s vývojom, budete často konfrontovaní s najnovšími technológiami a budete nútení stále na sebe pracovať – priebežne sa ďalej vzdelávať. Trúfate si na to? Myslíte si, že vás štúdium na FIIT dostatočne na to pripravilo?
  L a T: Na FIIT-ke je treba vypracovať pomerne veľké množstvo zadaní, ku ktorým si materiály treba samostatne nájsť a naštudovať. Navyše sa často nakopia a hektické dokončovanie projektov krátko pred odovzdaním verne simuluje dokončovanie projektov v praxi.
  Pre absolventov FIIT, ale aj absolventov informatiky alebo príbuzných odborov na iných fakultách sa otvára možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu. Vy ste zameraním svojich bakalárskych aj diplomových prác naznačili, že bádanie niečoho nového vám je blízke. Uvažujete o tom, že by ste prípadne po skončení pokračovali v doktorandskom štúdiu?
  L: Mňa to momentálne ťahá dvoma smermi: k praxi aj k výskumu, takže definitívne rozhodnutie ešte len padne.

  T: Mňa osobne to ťahá viac k výskumu. Definitívne rozhodnutý však nie som.