Prejsť na obsah
Upozornenie na opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Viac informácií v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke: Koronavírus a STU: všetko, čo potrebujete vedieť


18. 1. 2022
Pozrite si Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 13/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platným uznesením vlády spolu s úplným znením príkazu (nadobúda účinnosť dňom jeho vydania - 18. 1. 2022)

26. 11. 2021
Aktuálne usmernenie dekana pre zamestnancov FIIT STU.

25. 11. 2021
Aktuálne pravidlá výučby na FIIT STU v Bratislave.

25. 11. 2021
Protiepidemiologické opatrenia STU v Bratislave v súvislosti s aktuálne platným uznesením vlády od štvrtka 25. novembra 2021 - Príkaz rektora č. 13/2021

29. 9. 2021
Zabezpečenie výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/22 od pondelka 4. októbra 2021

8. 9. 2021
Informácie k začiatku zimného semestra akademického roka 2021/22

8. 9. 2021
Príkaz dekana 5/2021 - Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID‐19 a začiatkom zimného semestra akademického roka 2021/22 (zo dňa 8. 9. 2021)

16. 5. 2021
Dodatok č. 4 k Príkazu rektora č. 2/2021: Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU v Bratislave na letný semester akad. roka 2020/21 v znení dodatkov č. 1 až 3 (zo dňa 14. 5. 2021)
ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora č. 2/2021: Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU v Bratislave na letný semester akad. roka 2020/21 v znení dodatkov č. 1 až 4 (zo dňa 14. 5. 2021)

6. 5. 2021
Príkaz dekana č. 3/2021 - Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v Bratislave v súvislosti s krízou COVID–19 (zo dňa 4. 5. 2021)

30. 4. 2021
ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora STU č. 2/2021: Organizácia apodmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/21 (zo dňa 29. 4. 2021)

21. 4. 2021
Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatku č. 1 a 2 (zo dňa 21. 4. 2021)
ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatkov č. 1 až 3 (zo dňa 21. 4. 2021)

6. 2. 2021
Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatku č. 1 (zo dňa 5. 2. 2021)
ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatkov č. 1 a 2 (zo dňa 5. 2. 2021)

22. 1. 2021
Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR (zo dňa 21. 1. 2021)
ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatku č. 1 (zo dňa 21. 1. 2021)

5. 1. 2021
Usmernenie dekana FIIT STU
V nadväznosti na platnosť a znenie Príkazu rektora STU č. 1/2021 , vydáva dekan FIIT STU v Bratislave pre zamestnancov fakulty nasledujúce usmernenie (zo dňa 5. 1. 2021).

5. 1. 2021
Platia sprísnené pravidlá
V súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami platí nový Príkaz rektora STU č. 1/2021 zameraný na úpravu vzdelávacieho a pracovného procesu v rámci univerzity. Nariaďuje okrem iného až do 24. januára 2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia dištančnou metódou (zo dňa 5. 1. 2021).

4. 1. 2021
Príkaz rektora STU č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR (zo dňa 2. 1. 2021)
Potvrdenie pre zamestnancov )

3. 1. 2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

22. 12. 2020
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrenív rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vznení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 vznení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020

8. 12. 2020
Formulár určený pre zamestnanca FIIT STU v Bratislave s pozitívnym ochorením na COVID-19
Uvedený formulár slúži na evidenciu a zjednodušenie dohľadania kontaktov zamestnancov pozitívnym ochorením na COVID-19.

3. 11. 2020
Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
V období od 2. novembra 2020 od 5.00 hod. do 9. novembra 2020 do 1.00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariaďujeme zákaz vstupu zamestnancom (zo dňa 3. 11. 2020).

2. 11. 2020
Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 8/2020: Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním (zo dňa 2. 11. 2020)
Úplné znenie príkazu rektora 8/2020 (zo dňa 2. 11. 2020)

2. 11. 2020
Vstup do priestorov fakulty
Fakulta neukladá osobám vstupujúcim do priestorov fakulty povinnosť vyplnenia formulára, avšak každá vstupujúca osoba do priestorov fakulty je povinná sa preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, resp. certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu, pri každom, a teda aj opakovanom vstupe do priestorov fakulty (zo dňa 2. 11. 2020).

31. 10. 2020
Celoplošné testovanie – formuláre podľa článku 2 bod 7 Príkazu č. rektora 08/2020: Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním zo dňa 29. 10. 2020
ONLINE FORMULÁR FIIT
(formular - tlačená verzia )

31. 10. 2020
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 28. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

29. 10. 2020
Ako postupovať v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva na COVID-19
Zamestnávateľ je aj v podmienkach núdzového stavu povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa podmienok práce, a to v súlade s ostatnými predpismi, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie nebezpečenstva a rizík (zo dňa 29. 10. 2020).

29. 10. 2020
Príkaz rektora STU č. 8/2020: Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním (zo dňa 29. 10. 2020)

29. 10. 2020
Celoplošné testovanie na COVID-19 - zopár rád Útvaru prevádzky akrízového riadenia STU v Bratislave (zo dňa 28. 10. 2020)

26. 10. 2020
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

23. 10. 2020
Odporúčania rektora vydané na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky (zo dňa 23. 10. 2020)

23. 10. 2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - deviata aktualizácia (zo dňa 8. 9. 2020)

16. 10. 2020
Niektoré aktuality od 15. 10. 2020 – opatrenia proti COVID19 (zo dňa 15. 10. 2020)

15. 10. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zo dňa 14. 10. 2020)

30. 9. 2020
Vážené študentky, vážení študenti,
v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu je potrebné, aby ste v prípade potvrdenia ochorenia COVID19 vyplnili formulár: https://forms.gle/N93u2maKMSr3nh578, ktorý slúži na monitorovanie aktuálnej pandemickej situácie na fakulte, ako aj monitorovanie kontaktov osôb, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

30. 9. 2020
STU prechádza od 5. októbra 2020 na dištančnú výučbu (pokyny)
Celé znenie Príkazu rektora STU č. 7/2020 (zo dňa 29. 9. 2020)

27. 9. 2020
Dištančná forma výučby v zimnom semestri sa predlžuje
o ďalšie dva týždne - do 17. októbra 2020.

8. 9. 2020
Príkaz dekana č. 10/2020 - Opatrenia upravujúce podmienky na FIIT STU počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 (zo dňa 8. 9. 2020)

6. 9. 2020
Cestovanie - služobné cesty do zahraničia od 1. 9. 2020 (zo dňa 4. 9. 2020)

6. 9. 2020
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca / študenta pred začiatkom akademického roka 2020/21
Podľa epidemiologického manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú všetci zamestnanci a študenti STU povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní v termíne najneskôr v prvom výučbovom týždni na začiatku zimného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých študentov na STU, domácich aj zahraničných. (zo dňa 3. 9. 2020)

6. 9. 2020
Prehľad opatrení ÚVZ SR platných od septembra 2020 - COVID 19
s cieľom ochrany verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia COVID-19, ktoré majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov a študentov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. (zo dňa 29. 8. 2020)

1. 9. 2020
Informácie a pokyny k ubytovaniu na internátoch STU pre akad. rok 2020/21
V pandemickej situácii predstavujú internáty vysoko rizikové prostredie pre šírenie koronavírusu. Krízový štáb STU pripravil základný súbor pokynov k ubytovaniu na internátoch, ktorý bude postupne aktualizovaný o pokyny k riešeniu krízových situácií, ak dôjde k vzniku lokálnych ohnísk. (zo dňa 31. 8. 2020)

31. 8. 2020
Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do objektov STU (zo dňa 28. 8. 2020)

31. 8. 2020
Rukoväť opatrení pre pracovisko STU (zo dňa 28. 8. 2020)

25. 8. 2020
MŠVVaŠ SR: Manuál a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách
po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. (zo dňa 18. 8. 2020)

27. 7. 2020
Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
Uvedené odporúčanie je v súlade s úlohou z rokovania Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. (zo dňa 27. 7. 2020)

15. 7. 2020
Používanie dotazníka na COVID19 zamestnávateľom a GDPR
Pri dlhšej neprítomnosti (viac ako 5 dní) na pracovisku dávajú fakulty a pracoviská STU svojim zamestnancom vyplniť pri opätovnom vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia - kašeľ, zvýšená teplota, kontakt s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.). (zo dňa 15. 7. 2020)

6. 7. 2020
Postup v prípade podozrenia na výskyt príznakov ochorenia COVID-19, Postup v prípade pozitívneho výsledku na ochorenie COVID-19 u zamestnanca, Postup ukončenia domácej izolácie/hospitalizácie a návrat do práce (zo dňa 6. 7. 2020)

3. 7. 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (zo dňa 3. 7. 2020)

24. 6. 2020
Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre pracoviská STU v Bratislave
Útvar prevádzky a krízového riadenia ako kompetentná zložka na úseku civilnej ochrany a riadenia krízových situácii v pôsobnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vydáva nasledovné opatrenia pre všetky pracoviská univerzity.

23. 6. 2020
Riziko nákazy stále pretrváva. Neprestaňte sa chrániť aj naďalej!
Sme v poslednej fáze postupného uvoľňovania. Ak budeme obozretní aj naďalej, zvládneme udržať nákazu pod kontrolou.

16. 6. 2020
Informácia k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na pracovisku
Informácie o fungovaní FIIT STU v nadväznosti na Príkaz rektora č. 1/2020 v znení neskorších dodatkov k uvoľňovaniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na STU v Bratislave zo dňa 11. 6. 2020.

11. 6. 2020
Na STU sa vraciame späť k štandardnému režimu
Dňa 11. júna 2020 vydal rektor STU Miroslav Fikar interný predpis, ktorý podstatným spôsobom uvoľňuje opatrenia súvisiacie s koronavírusom. Predpis nadobúda účinnosť v pondelok 15. júna 2020.

30. 5. 2020
Usmernenie o postupe uvoľňovania obmedzení a pandemických opatrení
Príkaz dekana č. 6/2020 zo dňa 27. 5. 2020.
Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID-19.

18. 5. 2020
Zdravotný dotazník pred návratom do zamestnania - COVID-19
Zdravotný dotazník musia vyplniť všetci zamestnanci pred vstupom na pracovisko, ktorí sa vracajú do zamestnania (po PN, OČR, práci z domu, dovolenke) po dobe dlhšej ako 5 dní, resp. boli mimo školy/pracoviska dlhšie ako 5 dní.

2. 5. 2020
Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na STU v Bratislave
S cieľom zmiernenia nepriaznivých dôsledkov týkajúcich sa obmedzenej činnosti STU a zaúčelom postupného obnovenie vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na STU.

1. 4. 2020
Zmeny v organizácii štúdia a termínov prijímacích konaní
Príkaz dekana č. 3/2020
Zmena organizácie štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akademický rok 2020/21.

31. 3. 2020
Otvorený list dekana FIIT
Ubehli tri týždne, odkedy sme sa všetci neočakávane ocitli v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Naša spoločnosť dlhšie odolávala, avšak pred troma týždňami bola nútená prevziať zodpovednosť za ochranu zdravia svojich obyvateľov a pristúpila k prvým opatreniam, ktoré sa dotkli aj vysokého školstva.

24. 3. 2020
Metodické usmernenie k organizácii štúdia na STU
v letnom semestri akad. roka 2019/20. Výučba bude dištančnou formou. Výučbovú časť semestra bude možné posunúť do 6. júna 2020, o konkrétnej úprave a zmene harmonogramu na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani fakúlt.

20. 3. 2020
Informácia o situácii na FIIT STU k 18. 3. 2020
v súvislosti s aktuálnou situáciou v Slovenskej republike ohľadom koronavírusu (COVID-19) a v nadväznosti na prebiehajúci letný semester 2019/20.

13. 3. 2020
Prerušenie prezenčnej výučby na STU bude trvať do 27. marca 2020
Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým VŠ využívanie prezenčnej formy štúdia do 27. 3. 2020 (vrátane).

10. 3. 2020
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na FIIT STU
Príkaz dekana č. 1/2020 zo dňa 10. 3. 2020.
Uvedené opatrenia trvajú minimálne do 21. 3. 020. Následne sa budú prehodnocovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
Ich cieľom je jednak minimalizovať počet osôb, ktoré sú fyzicky prítomné na fakulte, avšak predovšetkým ich hlavným cieľom je spomaliť, či dokonca zastaviť vývoj a šírenie ochorenia.

8. 3. 2020
Spoločné vyhlásenie rektorov STU a UK: Prerušenie výučby
od pondelka 9. marca do soboty 21. marca 2020.
Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy.

7. 3. 2020
Usmernenie dekana FIIT STU v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 v SR
v nadväznosti na potvrdený výskyt koronavírusu COVID-19 na území Slovenska, ako aj v nadväznosti na informácie zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6. 3. 2020.

Koronavírus a STU: všetko, čo potrebujete vedieť.


Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr, po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Mimoriadny stav na Slovensku (súhrn opatrení)

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení(usmernenie MŠVVaŠ SR,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 • zatvorenie voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
 • zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Hotely a reštaurácie budú otvorené.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôrazňuje, že opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR, v tejto súvislosti neodporúča občanom cestovať do zahraničia počas trvania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Zdôrazňujeme, že od 13. marca 2020 od 7.00 hod. všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia do SR sú povinné zostať v karanténe 14 dní. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR (www.uvzsr.sk).

Vo vzťahu k dopravným obmedzeniam Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza od 13. marca 2020 od 7.00 hod. sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej dopravy.

Železničná doprava
Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 2020 od 7.00 hod. premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava
Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13. marca 2020 od 7.00 hod.

Kamiónová preprava tovaru
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 od 7.00 hod. pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava
Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

Pošta
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave: 0917 426 075
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 0917 121 946
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 0911 635 260, 0903 905 080
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach: 0948 518 954

Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov, všetky potrebné kontakty nájdete tu.

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva: novykoronavirus[at]uvzsr.sk.

Linka, kde je možné získať informácie: 112

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk).

Dôležité: každý, kto prišiel zo zahraničia musí dodržať povinnú 14 dňovú karanténu!!! Za nedodržanie nariadenia je sankcia 1 659 eur.