Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Oddelenie propagácie a marketingu vykonáva činnosti v oblasti komunikácie, propagácie, marketingu a organizovania podujatí, zameraných na propagáciu fakulty navonok a vytváranie a posilňovanie pozitívneho obrazu fakulty vo verejnosti.


Personálne obsadenie

Ing. Eva Körmendy
e-mail: eva.kormendy[at]stuba.sk
tel.: +421 210 22 224
miestnosť 2.24

Bc. Filip Krajča
e-mail: filip.krajca[at]stuba.sk
tel.: +421 210 22 224
miestnosť 2.24

  • grafické práce
  • propagácia

Daniela Štalmachová
e-mail: daniela.stalmachova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 224
miestnosť 2.24

  • grafické práce
  • propagácia