Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)


Meno, titul Miestnosť / podlažie klapka Pracovisko

BALÁŽIA, Ján, Ing., PhD.  5.03 / 5. NP  503  UPAI
BAŤALÍK, Pavol, PaedDr.  4.18 / 4. NP 
-1.43 / 1. NP 
418* / 180  SIK
BELÁKOVÁ, Eva, Mgr., PhD.  3.11 / 3. NP  311  UISI
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.  4.06 / 4. NP  406  UPAI
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD.  5.30 / 5. NP  530  UPAI
BERNÁT, Dušan, Ing., PhD.  5.28 / 5. NP  528  CVKS
BINDAS, Bystík, Ing.  5.29 / 5. NP  529  UPAI
BINDER, Andrej, Ing., PhD.  4.03 / 4. NP  403  UPAI
BINDER, Martin, Ing.  5.03 / 5. NP  503  UPAI
BLESÁK, Karol  vrátnica 100  D-TPO
BOHÁČ, Pavel  vrátnica 100  D-TPO
BOROS, Tomáš, Ing., PhD.  4.03 / 4. NP  403  UPAI
BOŽÍKOVÁ, Jitka, Ing.  2.13 / 2. NP  213  D-OrO
BRATH, Peter  2.43 / 2. NP  243  CVKS
ČERNÁKOVÁ, Ivana, Ing., PhD.  3.17 / 3. NP  317  UISI
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD.  4.27 / 4. NP  427*  UPAI
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.  5.39 / 5. NP  539  UPAI
ČIČÁTKA, Aurel  vrátnica 100  D-TPO
DAKIĆ, Pavle, Mgr.  3.30 / 3. NP  330  UISI
DANIŠOVÁ, Viera, Mgr.  2.11 / 2. NP  211  D-EO
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.  5.03 / 5. NP  503  UPAI
DUDÁK, Vladimír  vrátnica 100  D-TPO
DUNAJSKÁ, Katarína, Bc. ; 1.12 / 1. NP  144  D-ŠO
FIGURA, Zdenko  vrátnica 100  D-TPO
FINDURA, Jakub, Ing.  5.42 / 5. NP  542  UPAI
GÁBRIŠOVÁ, Henrieta, Mgr., PhD.  2.30 / 2. NP 
-1.43 / 1. NP 
180  SIK
GALINSKI, Marek, Ing., PhD.  5.35 / 5. NP  535  UPAI
GENČI, Ján, doc., Ing., PhD.  4.30 / 4. NP  430  UPAI
GINTER, Jakub, Ing.  5.42 / 5. NP  542  UPAI
GNIPOVÁ, Marta, RNDr.  2.28 / 2. NP  228  CVKS, UISI
GOZORA, Dominik  2.44 / 2. NP  244  CVKS
GRELL, Peter  2.44 / 2. NP  244  CVKS
GREŽO, Rudolf, Ing.,   4.11 / 4. NP  411  UPAI
HANÁK, Ján, Ing., PhD.  3.19 / 3. NP  319  UISI
HATALA, Michal, Ing., PhD.  5.14 / 5. NP  514  UPAI
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.  5.34 / 5. NP  534*  UPAI
HIVEŠ, Šimon  2.36 / 2. NP  236  D-TPO
HORNIAKOVÁ, Zuzana, Mgr.  1.41 / 1. NP  107  D-ŠO
HORVÁT, František, Ing., PhD.  3.15 / 3. NP  315  UISI
HRČKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.  4.41 / 4. NP  441  UISI
HUDEC, Ján, Ing., PhD.  5.17 / 5. NP  517*  UPAI
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.  4.14 / 4. NP  414  UPAI
HUĎAN, Ján  2.42 / 2. NP  242  CVKS
JANATA, Ján  2.37 / 2. NP  237  D-TPO
JANIŠ, Vladimír, prof., RNDr., CSc.  4.28 / 4. NP  428*  UISI
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.  5.06 / 5. NP 
5.12 / 5. NP 
506  UPAI
KAPEC, Peter, Ing., PhD.  4.17 / 4. NP  417*  UPAI
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.  4.44 / 4. NP  444  UISI
KAROLIOVÁ, Monika, MBA  5.19 / 5. NP  519  UPAI
KITANOVICSOVÁ, Miriam  2.11 / 2. NP  210  D-EO
KOHÚTKA, Lukáš, Ing., PhD.  4.36 / 4. NP  436  UISI
KOLLÁR, Ivan, Ing.  2.40 / 2. NP  240  CVKS
KOŠŤÁL, Kristián, Ing., PhD.  5.30 / 5. NP  530  UPAI
KOVÁČ, Michal, Mgr., PhD.  3.05 / 3. NP  305  UISI
KOVÁČIK, Tomáš, Ing., PhD.  5.16 / 5. NP  516  UPAI
KOVÁČOVÁ, Monika, Mgr., PhD.  4.29 / 4. NP  535  UPAI
KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD.  2.04 / 2. NP  204  Dekan; UPAI
KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr.  2.04 / 2. NP  204  D-OrO
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.  5.15 / 5. NP  515  UPAI, CVKS
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD.  5.04 / 5. NP  504*  UPAI
KURIC, Eduard, Ing., PhD.  4.42 / 4. NP  442  UISI
KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc. (prof. emer.)  4.15 / 4. NP  415  UPAI
LAKUŠOVÁ, Anna  2.12 / 2. NP  212  D-EO
LANG, Ján, Ing., PhD.  4.34 / 4. NP  434  UISI
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD.  4.03 / 4. NP  403 *  UPAI
LEHOCKI, Fedor, Ing., PhD.  4.45 / 4. NP  445  UISI
LENARTOVÁ, Zdenka, Ing., PhD.  2.29 / 2. NP  229  CPVS
LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.  2.32 / 2. NP  232  D-OOČ
MACKO, Dominik, Ing., PhD.  5.18 / 5. NP  518  UPAI
MADARAS, Martin, RNDr., PhD.  4.19 / 4. NP  419  UPAI
MACKOVÁ, Zuzana  3.06 / 3. NP  306  UISI
MALINA, Dušan, Ing.  2.41 / 2. NP  241  CVKS
MALINIAKOVÁ, Karin, Bc.  2.42 / 2. NP  242  CVKS
MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA   2.24 / 2. NP  224  D-OOČ
MATEJKA, Pavol  2.37 / 2. NP  237  D-TPO
MIŠÍKOVÁ, Zuzana  2.16 / 2. NP  216  D-EO
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.)  4.32 / 4. NP  432  UISI
MOLNÁR, Otto   vrátnica 100  D-TPO
MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD.  2.33 / 2. NP  238  D-OOČ
NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr.  2.15 / 2. NP  215  D-PaM
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD.  4.29 / 4. NP  535  UPAI
PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing.  2.04 / 2. NP  203  D
PALÚCHOVÁ, Ivana, Ing.  5.34 / 5. NP  534  UPAI
PEŠEK, Radoslav, Bc.  2.42 / 2. NP  242  CVKS
PETRÍK, Juraj, Ing.  3.31 / 3. NP  331  UISI
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing.  4.33 / 4. NP  433  UISI
RIES, Martina, Ing.  2.24 / 2. NP  224   OOČ
RIES, Michal, Dr. techn., Ing.  5.28 / 5. NP  528  UPAI
SABO, Martin, Mgr., PhD.  5.03 / 5. NP  503  UPAI
SANTO, Juraj  vrátnica 100  D-TPO
SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr.  2.25 / 2. NP  225  CPV
SOMOGYIOVÁ, Mária  2.11 / 2. NP  211  D-EO
SRBA, Ivan, Ing., PhD.   4.41 / 4. NP  441  UISI
STEINMÜLLER, Branislav, Ing.  2.27 / 2. NP  227*  CVKS
STOVÍČEK, Roman, Ing., CSc.  2.26 / 2. NP  226  CVKS
ŠÍPKOVÁ, Tatiana  5.06 / 5. NP  506  UPAI
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing., PhD.  5.20 / 5. NP  520  UPAI
ŠULÁK, Viktor, Ing.  5.30 / 5. NP  530  UPAI
ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela  2.14 / 2. NP 
1.13 / 2. NP 
214  D-EO
ŠVANTNEROVÁ, Ivana, Ing.  2.17 / 2. NP  217  D-PaM
TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr.  1.06 / 1. NP  143  D-ŠO
TOMAN, Ladislav  vrátnica 100  D-TPO
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.  5.31 / 5. NP  531  UPAI
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.  3.20 / 3. NP  320  UISI
VINCÚR, Juraj, Ing.  3.38 / 3. NP  338  UISI
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.  4.37 / 4. NP  437  UISI
VOJTKO, Martin, Ing., PhD.   /  NP    UPAI
WAROSCH, František   2.36 / 2. NP  236  D-TPO
ZMÍTKO HORÁKOVÁ, Eva  1.06 / 1. NP  142  D-ŠO
ZÚBEKOVÁ, Aneta, RNDr.  vrátnica 100  D-TPO

* klapky označenné hviezdičkou budú prístupné v dohľadnej dobe