Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážené kolegyne, kolegovia,

zamestnávateľ je aj v podmienkach núdzového stavu povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa podmienok práce, a to v súlade s ostatnými predpismi, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie nebezpečenstva a rizík.

V súlade s uznesením vlády SR č. 693 zo dňa 28. 10. 2020, týkajúceho sa obmedzení pohybu a pobytu v čase núdzového stavu pred a po celoplošnom testovaní obyvateľstva na COVID-19, bol vydaný Príkaz rektora č. 8/2020 , ktorý ste povinní dodržiavať.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku, by sme Vás chceli informovať o detailoch, ako postupovať v súvislosti s celoplošným testovaním.

Zúčastním sa 1. kola testovania

  • Som negatívny
    naďalej dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia. Opätovne sa zúčastnite na druhom kole celoplošného testovania. V prípade, ak by ste sa rozhodli druhého kola testovania nezúčastniť, tak Vám od 8. 11. 2020 začína plynúť povinnosť karantény.
  • Som pozitívny
    čo najskôr sa presuňte do karantény, informujte o výsledku svojho všeobecného lekára (telefonicky/mailom/SMS), ktorý Vám vystaví pandemickú PN. O výsledku informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte v období 2 dni pred odberom – tieto osoby majú taktiež povinnosť 10-dňovej karantény.

V prípade, ak budete pozitívni – môžete požiadať o home office, alebo môžete zamestnávateľovi doručiť potvrdenie o dôležitej osobnej prekážke v práci (t. j. doručíte zamestnávateľovi obratom PN-ku), resp. dovolenkový lístok.

V prípade, ak bude pozitívna osoba žijúca v spoločnej domácnosti, zamestnanec zostáva v povinnej karanténe – môžete požiadať o home office, alebo môžete zamestnávateľovi doručiť potvrdenie o dôležitej osobnej prekážke v práci (t. j. doručiť zamestnávateľovi obratom PN), resp. dovolenkový lístok – e-mailom.

Nezúčastním sa na testovaní

Ak sa zamestnanec nezúčastní na testovaní, tak mu lekár nevystaví pandemickú PN. Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test, musí zostať v zmysle nariadenia vlády v povinnej domácej karanténe min. 10 kalendárnych dní. Uvedená karanténa je prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu. O prekážke by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa okamžite a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda dovolenka, alebo bez náhrady mzdy.

Pred prvým vstupom na pracovisko po absolvovaní testovania musí zamestnanec vyplniť elektronický formulár (link čoskoro zverejníme). V prípade, ak zamestnanec nemá možnosť vyplniť formulár elektronicky, vyplní ho v listinnej podobe pri prvom vstupe na pracovisko po absolvovaní testovania.

Vstup do budovy bude od 2. 11. 2020 umožnený len osobám, ktoré sa preukážu na vrátnici negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu, vykonaného po 30. 10. 2020.

Všetky návštevy do budovy FIIT STU musia byť vopred ohlásené.

Naďalej je v platnosti Príkaz dekana č. 2/2020 o čerpaní dovoleniek v roku 2020 pre zamestnancov FIIT STU . Zamestnanci sú povinní čerpať si dovolenku tak, aby mali 4 dni dovolenky k dispozícii na hromadné čerpanie dovolenky nariadené v čase 28. - 31. 12. 2020. Prenos dovolenky je povolený v počte 3 dní.

Viac informácií o testovaní nájdete na stránke somzodpovedny.sk.

Žiadam Vás, aby ste informovali svojho priameho nadriadeného o svojej plánovanej neprítomnosti v práci v termíne 2. - 18. 11. 2020 z dôvodu Vašej neúčasti na testovaní do piatku 30. 10. 2020!

Ivan Kotuliak
dekan