Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Počítačové vidění - co umí, a co ještě ne

Jiří Matas

(Katedra kybernetiky, FEL ČVUT v Prahe, ČR)

Pozývame vás na stretnutie s vedcom,
zaoberajúcim sa počítačovým videním, spracovaním obrazu,
rozpoznávaním vzorov, strojovým učením
v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2014

29. apríla 2014 o 8.30 hod.
v Turingovej veľkej učebni

(-1.58, prvé podzemné podlažie) FIIT STU v Bratislave

Abstrakt

    Počítačové vidění se změnilo za posledních 20 let z čistě teoretické disciplíny, která produkovala algoritmy fungující na několika málo obrázcích pečlivě vybraných autorem na obor, kde je cesta od článku na konferenci k úspěšné start up firmě překvapivě krátká. Firmy jako Google, Microsoft, Adobe a Amazon zaměstnávají desítky nebo dokonce stovky odborníků na tuto oblast.

    V přednášce představím některé algoritmy, které vedly k úspěšným aplikacím a demonstrují posun v typickém přístupu k problémům počítačového vidění, zejména nástup metod strojového učení. Mezi příklady bude algoritmus na vyhledávání objektů pomocí metody Viola-Jones a postup vyhledávání ve velmi rozsáhlých databázích založených na metodě Bag-of-Words.

    V závěrečné části se zaměřím na otevřené problémy jako je dlouhodobé sledování objektů (long-term object tracking) a kategorizace.