Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

5. ročník ACM Student Research Competition 2007

9. november 2007, ČVUT FEL, Praha (ČR)

česko-slovenské finále medzinárodnej súťaže projektov
študentov bakalárskeho a magisterského štúdia
z oblasti informatiky a informačných technológií

Výsledky finále ročníka 2007

poradie autor názov práce univerzita
1. Oto Vozár, Andrej Frlička, Marek Tomša, Richard Veselý Role-playing game as an adaptive educational system FIIT STU v Bratislave
2. Ondrej Martinsky Recognition of Vehicle Number Plates FIT VUT Brno
3. David Hurych Čítání osob ve videosnímcích FEI VŠB-TU Ostrava
4. Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh Xuan Hoang, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš icPoint - Interactive Night Sky Observation FIIT STU v Bratislave

 

Víťazný tím.


Na fotke zľava: Marek Tomša, Mária Bieliková, Richard Veselý, Andrej Frlička a Oto Vozár.

 

Delegácia FIIT vo finále.


Na fotke zľava - hore: Richard Veselý, Marek Tomša, Mária Bieliková, Oto Vozára a Andrej Frlička,
dole: Vladimír Hlaváček, Michal Dobiš, Linh Xuan Hoang, Dušan Lamoš.

Oba tímy vynikajúco prezentovali, no konkurencia bola veľká.

 

Víťazi prezentovali svoje projekty v angličtine na programatorskej súťaži ACM ICPC.


Na fotke prezentuje práve náš víťazný tím.