Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

20. októbra 2020
sa uskutočnia doplňujúce voľby na 2 uvoľnené miesta do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020 - 2022
1 miesto pre 1. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 - 2022
1 miesto pre 2. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 - 2021
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: 28. 9. - 6. 10. 2020.


Dokumenty k voľbám:
  1. Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb doštudentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022
  2. Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022 (upravené 11. 9. 2020)
  3. Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022 (upravené 11. 9. 2020)
  5. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU
  7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU
  8. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU