Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

20. októbra 2020
sa uskutočnia doplňujúce voľby na 2 uvoľnené miesta do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020 - 2022
1 miesto pre 1. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 - 2022
1 miesto pre 2. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 - 2021
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch salónika (-1.27 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Návrhy kandidátov je možné podávať v termíne: 28. 9. - 6. 10. 2020.


Dokumenty k voľbám:
  1. Oznámenie o vyhlásení doplňujúcich volieb doštudentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022
  2. Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022 (upravené 11. 9. 2020)
    Oznámenie o vymenovaní doplneného člena volebnej komisie (upravené 8. 10. 2020)
  3. Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022
  4. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022 (upravené 11. 9. 2020)
  5. Tlačivo – Návrh kandidáta na člena AS FIIT STU
  6. Zásady volieb do AS FIIT STU
  7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU
  8. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU

Kandidátna listina na členov študentskej časti AS FIIT STU (zverejnené 12. 10. 2020)

Výsledok doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 - 2022 (zverejnené 21. 10. 2020)