Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

v roku 2018

 • finále ProFIIT 2018 (1 236 €)
 • vyplatenie štipendií pre doktorandov (2 796 €)
 • nákup materiálu pre záverečné projekty (2 670 €)
 • odborné podujatia v informatike (1 875 €)
 • podpora účasti študentov na odborných konferenciách a súťažiach (632 €)
 • účasť žiakov Základnej školy A. Dubčeka v Martine v celosvetovom finále robotickej súťaže RoboCup 2018 v Kanade - Nadácia FIIT podporila mladých informatikov

Nadácia pre rozvoj informatiky môže svoje hlavné aktivity napĺňať najmä vďaka príspevku 2 %. ktorý v roku 2018 bol vo výške 9 342,09 €.

 

v roku 2017

 • finále ProFIIT 2017 (580 €)
 • podujatie IIT.SRC Junior 2017
 • spoluorganizovala medzinárodné vedecké konferencie SMAP 2017 a UMAP 2017
 • účasť žiakov Gymnázia V. Palinyho-Tótha v Martine v celosvetovom finále robotickej súťaže RoboCup 2017 v Japonsku - príprava na celosvetový RoboCup 2017 (200 €)
 • účasť študentov FIIT na Heidelberg Laureate Forum 2017 (350 €)
 • lokálne kolo súťaže ACM ICPC 2017 (50 €)
 • Vyplatila štipendiá doktorandom (24 672 €)
 • Zakúpila materiál a zariadenia pre záverečné a diplomové projekty študentov FIIT STU (5 000 €)
 • Tobii onsite installation and startup training pre výskumnú prácu na fakulte so špičkovými technológiami (4 090 €)

Nadácia pre rozvoj informatiky mohla svoje hlavné aktivity napĺňať najmä vďaka príspevku 2 %, ktorý v roku 2017 bol vo výške 16 153 €.