Prejsť na obsah
Pamätné medaily a mince

Kempelenova medaila

Vyjadruje poctu jednotlivcom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedeckého poznania v oblasti informatiky a informačných technológií.

Autorom Medaily Wolfganga Kempelena je Ing. Peter Kaminský, PhD. Medaila má okrúhly tvar. Na averze medaily je vyobrazený Wolfgang Kempelen a text: Per Aspera Ad Astra (z lat.: Cez prekážky ku hviezdam) a Kempelenova medaila FIIT. Na reverze medaily je logotyp FIIT STU a text: Fakulta informatiky a informačných technológií STU.

Štatút Kempelenovej medaily

Mince Wolfganga Kempelena sa udeľujú odborníkom v informatike ako ocenenie ich významného prínosu v tejto oblasti.

Kempelenova medaila (líc) Kempelenova medaila (rub) Kempelenova minca

Ocenení


Wolfgang Kempelen (23. január 1734, Bratislava – † 26. marec 1804, Viedeň), priekopník nových myšlienok. Ovládal osem jazykov. Čerpadlo na vodu pre Bratislavský hrad, pontónový most cez Dunaj, prístroj pre nevidiacich, umelé končatiny, podrobný rozbor fonetiky, tvorby zvukov a genézy európskych jazykov. To je len časť vynálezov, ktoré obdivovalo Uhorsko vďaka nadanému bratislavskému rodákovi. Najväčšiu slávu mu však priniesli dva tajomné mechanizmy - šachový a hovoriaci automat.

 

Murgašova medaila

Je ocenením dekana FIIT STU, ktorou vyjadrí poctu osobám a inštitúciám, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju informatiky a informačných technológií.

Autorom Medaily Jozefa Murgaša je doc. akad. soch. Milan Lukáč. Medaila má okrúhly tvar s priemerom 6 cm, je vyrazená z mosadze s bronzovou povrchovou úpravou s patinou a uložená v koženkovom etui. Na averze medaily je vyobrazený Jozef Murgaš a text: Jozef Murgaš, jeho rok narodenia a úmrtia a morzeovkou jeho výrok „Počuje ma niekto?“. Na reverze medaily je text: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave a abstraktné zobrazenie siete v podobe stromu.

Štatút Murgašovej medaily

Murgašova medaila (líc) Murgašova medaila (rub) Murgašova minca

Ocenení


Jozef Murgaš (17. február 1864, Tajov - † 11. máj 1929, Wilkes-Barre, Pennsylvania) ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu a vysielania pre rádio. Princíp tohto prenosu sa dodnes používa pre analógové rozhlasové a televízne vysielanie. Bol vynálezca, politik, signatár, reverend, kňaz, umelec a maliar. Priekopník bezdrôtovej komunikácie, ktorý si svojimi patentmi získal uznanie celého sveta.