Prejsť na obsah
Pamätné medaily a mince

15. výročie vzniku FIIT STU a 55. výročia informatiky na STU

18. apríla 2018 dekanka prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. odovzdala ocenenia, ktoré udelil Akademický senát FIIT STU v Bratislave.
Kempelenovu medailu za významný prínos k rozvoju a vedecký prínos si prevzali z akademického prostredia mimo STU:

    doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD. - FMFI UK v Bratislave
    prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. - FAV ZČU v Plzni
    prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. - MFF UK, Praha
Kempelenovu medailu za významný príspevok k rozvoju IIT na STU:
    doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.