Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Príkaz dekana č. 6/2020
Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID-19

 

Dekan FIIT STU v súvislosti s vydanými Mimoriadnymi ekonomickými opatreniami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s krízou COVID-19 vydáva nasledovné usmernenie o postupe uvoľňovania obmedzení a pandemických opatrení.

Za dodržania platných sprísnených hygienických a epidemiologických podmienok určujem postupný nástup zamestnancov na pracovisko nasledovne:

  1. Nepedagogickí zamestnanci nastúpia do práce od 1. 6. 2020 v štandardnom režime, to znamená, že sa nepedagogickým zamestnancom ruší home office a prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
  2. V prípade potreby môže nepedagogický zamestnanec vo výnimočných prípadoch požiadať priameho nadriadeného o home office s platnosťou do 30. 6. 2020.
  3. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci naďalej zostávajú pracovať v režime home office až do odvolania.
  4. V prípade, že vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci potrebujú pracovať na fakulte, musia minimálne deň vopred nahlásiť riaditeľovi ústavu prítomnosť na pracovisku.

Bratislava 27. 5. 2020

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU

Príkaz dekana č. 6/2020 zo dňa 27. 5. 2020