Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

FIIT STU je zásadne zameraná na zapájanie študentov všetkých troch stupňov do výskumných aktivít. Prejavuje sa to v koncepcii záverečných projektov, ale aj v bežnej výučbe, kde dôraz je na iniciatíve a kreativite študentov. Študentov od začiatku usmerňujeme, aby poznatky hľadali nielen v obvyklej študijnej literatúre, ale aj vo vedeckých článkoch.

 

Prečo sa prihlásiť na výskumnú orientáciu

Už v bakalárskom štúdiu môžete ísť o krok ďalej v rámci špeciálne koncipovanej výskumnej orientácie. Ako študenti výskumnej orientácie, budete mať možnosť vedecky sa profilovať v rámci troch seminárne koncipovaných predmetov, ktoré nahrádzajú tri štandardné predmety. V malých skupinách a pod vedením skúsených výskumníkov sa budete prakticky venovať metodológii výskumu a efektívnemu publikovaniu v informatike, ako aj identifikácii aktuálnych tém výskumu. V tomto vám pomôže aj prístup k výskumným skupinám na fakulte, ktorých seminárov sa budete môcť zúčastňovať.

S bakalárskymi projektmi začnete o semester skôr, aby ste mali čas na iniciálny prieskum oblasti a definovanie vlastných zadaní (v spolupráci s vedúcimi projektov). Bakalárske projekty vo výskumnej orientácii môžu byť prepojené s výskumnými projektmi, ktoré realizuje fakulta, a obvykle končia vedeckou publikáciou na medzinárodnej úrovni.

Absolvovaním tohto typu štúdia vám umožní lepšie zvládnuť vedecké aspekty diplomového projektu a vytvorí vynikajúce predpoklady na doktorandské štúdium, ak oň budete mať záujem. Z hľadiska praxe, zvýši sa vaša schopnosť riešiť komplexné úlohy zamerané na inováciu, ktoré vyžadujú vysoký stupeň kreativity a neštandardný prístup, čím sa zvýši vaša atraktivita na trhu práce.

 

Oblasti výskumu

Čomu sa fakulta výskumne venuje najlepšie vidno z činností výskumných skupín:

 

Prihláška

Každý študent prvého ročníka bakalárskeho štúdia sa môže uchádzať o prijatie na výskumnú orientáciu. Prihlášky sa podávajú na príslušnom formulári (; ) elektronicky na adresu: sekretariat.dekan.fiit[at]stuba.sk.

K prihláške treba priložiť:

  • motivačný list,
  • životopis – so zoznamom relevantných činností a výsledkov (nielen v informatike) a s prípadnými odporúčaniami,
  • výskumný zámer – krátka charakteristika problematiky, ktorej by sa uchádzač chcel venovať (do 500 slov).

Vybraných uchádzačov komisia pozve na online pohovor (predpokladaný termín je v polovici júna), po ktorom rozhodne o ich prijatí.

 

Termíny

Panelová diskusia (online): 29. máj 2020   (termín je predbežný)
Podávanie prihlášok: 5. jún 2020
Pohovory: 8. - 18. jún 2020
Rozhodnutie: 19. jún 2020