Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter IT Student Project of the Year

česko-slovenská súťaž

pre študentov magisterského (inžinierskeho) štúdia, ktorí súťažia so svojimi záverečnými projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií. Súťaž je spoluorganizovaná českými a slovenskými univerzitami a IT firmami pod záštitou najstaršej IT profesnej organizácie ACM (Czech & Slovakia Chapter).

 

IT SPY 2019

česko-slovenské finále

 • Michal Hucko
  2. miesto s diplomovou prácou: Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii (vedúca práce M. Bieliková)

 

IT SPY 2018

česko-slovenské finále

 • Veronika Gondová
  finalistka s diplomovou prácou: Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu (vedúca práce M. Bieliková)

 

IT SPY 2017

česko-slovenské finále

 • Jakub Mačina
  2. miesto s diplomovou prácou: Odporúčanie nových otázok v online komunitách (vedúci práce I. Srba)

 

IT SPY 2016

česko-slovenské finále

 

Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year

česko-slovenská súťaž

pre študentov bakalárskeho a magisterského (inžinierskeho) štúdia, ktorí súťažia so svojimi záverečnými projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií. Súťaž je spoluorganizovaná českými a slovenskými univerzitami a IT firmami pod záštitou Czech ACM & Slovak ACM Chapter.

 

ACM SPY 2015

česko-slovenské finále

 • Patrik Polatsek
  4. miesto s diplomovou prácou: "Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách" (vedúca práce V. Benešová)

 

ACM SPY 2014

česko-slovenské finále

 • Ondrej Kaššák
  3. miesto s diplomovou prácou: "Skupinové odporúčanie pre inteligentnú televíziu" (vedúci práce M. Kompan)

 

ACM SPY 2013

česko-slovenské finále

 • Ján Súkeník
  4. miesto s diplomovou prácou: "Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov" (vedúci práce P. Lacko)

 

ACM SPY 2012

česko-slovenské finále

 • Ivan Srba
  5. miesto s diplomovou prácou: "Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu" (vedúca práce M. Bieliková)

 

ACM SPY 2011

česko-slovenské finále

 • Pavol Bielik
  1. miesto s bakalárskou prácou: "Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života" (vedúci práce M. Barla)
 • Martin Labaj
  4. miesto s diplomovou prácou: "Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby" (vedúca práce M. Bieliková)
 • Karol Rástočný
  5. miesto s diplomovou prácou: "Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov" (vedúci práce M. Tvarožek)

 

ACM SPY 2010

česko-slovenské finále

 • Maroš Unčík
  2. miesto s bakalárskou prácou: "Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme" (vedúca práce M. Bieliková)
 • Jakub Šimko
  3. miesto s diplomovou prácou: "Zefektívnenie vyhľadávania prostredníctvom grafov a modelu používateľa" (vedúci práce M. Tvarožek)

 


ACM Student Research Competition

medzinárodná súťaž

pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí súťažia so svojimi projektmi z oblasti informatiky a informačných technológií.

 

ACM Student Research Competition Grand Finals 2010

celosvetové finále

 • Michal Tvarožek
  2. miesto s projektom: "Personalized Semantic Web Exploration Based on Adaptive Faceted Browsing" (spoluautor M. Bieliková)

 

CZ ACM & SK ACM Student Research Competition 2009

česko-slovenské finále

 • Martin Jačala
  3. miesto s projektom: "Identifying Entity Relationships in News Reports"
 • Katarína Kostková
  zvláštnu cenu hodnotiacej komisie s projektom: "Identifying an individual in large information spaces by leveraging social relationships"

 

Hypertext 2009 ACM SRC

celosvetové finále

 • Michal Tvarožek
  2. miesto s projektom: "Personalized Semantic Web Exploration Based on Adaptive Faceted Browsing" (spoluautor M. Bieliková) a zároveň postup do SRC Grand Finals 2010
 • Marián Šimko
  4. miesto s projektom: "Leveraging lightweight semantics for search improvement" (spoluautor M. Bieliková)

 

ACM SRC 2008

česko-slovenské finále

 • Marian Hönsch, Michal Kompan, Jakub Šimko, Dušan Zeleník
  1. miesto s projektom: "Intelligent Household: Energy Consumption Manager"
 • Marián Šimko
  3. miesto s projektom: "E-Course Authoring: Method for Automated Metadata Generation"

 

ACM SRC 2007

česko-slovenské finále

 • Andrej Frlička, Marek Tomša, Richard Veselý, Oto Vozár
  1. miesto s projektom: "Role-playing game as an adaptive educational system"
 • Michal Dobiš, Vladimír Hlaváček, Linh Xuan Hoang, Michal Jajcaj, Dušan Lamoš
  4. miesto s projektom: "icPoint - Interactive Night Sky Observation"

 

ACM SRC 2006

česko-slovenské finále

 • Michal Dobiš, Marek Tomša, Richard Veselý
  1. miesto s projektom: "NatuLore System for Collaborative Publishing and Sharing of Contextual Information for Protecting Environment"
 • Michal Tvarožek
  2. miesto s projektom: "Personalized Navigation in the Semantic Web"

 

ACM SRC 2005

česko-slovenské finále

 • Martin Adam, Michal Barla, Peter Sivák, Michal Tvarožek
  1. miesto s projektom: "Spot-it - Going Beyond the Vision Loss Boundaries"

 

ACM SRC 2004

česko-slovenské finále

 • Martin Donoval, Ladislav Gažo, Marek Gregor, Juraj Obert
  2. miesto s projektom: "eXtraordinary Message Service (XMS)"

 

ACM SRC 2003

česko-slovenské finále

 • Matúš Horváth, Maroš Ivančo, Peter Lacko, Gabriel Pap, Peter Trebatický
  2. miesto s projektom: "RoboCup. Vyššie schopnosti hráča."
 • Peter Horný, Michal Kadlic, Andrej Krištofič, Dalimír Orfánus
  3. miesto s projektom: "Inteligentné pero"