Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

medzinárodná súťaž

Počítačovej spoločnosti IEEE v návrhu webových sídiel - úlohou súťažiacich je vytvoriť webové sídlo v anglickom jazyku na zadanú tému z histórie počítačov a počítania

CHC61

    1. kolo medzinárodnej súťaže (2007)

    • Matej Jariabka, Michal Kajaba a Ivana Krátka
      umiestnenie v "top nine teams" s projektom: Norbert Frištacký - The Computer Pioneer
      - pod vedením doc. Martina Šperku