Prejsť na obsah
Štúdium

Zabezpečuje prijímacie konanie uchádzačov a študijnú agendu študentov všetkých troch stupňov štúdia na fakulte vrátane archivácie osobných spisov študentov. Sleduje a overuje získané kredity, vybavuje sociálne štipendiá a žiadosti o študentské pôžičky, spolupracuje so Študentským pôžičkovým fondom.

Odborne zabezpečuje mobility študentov všetkých stupňov štúdia. Pripravuje podklady pre vedecký rast zamestnancov fakulty. V spolupráci so študentským parlamentom zabezpečuje ubytovanie študentov v študentskom domove.

Pripravuje a organizuje promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia FIIT STU.

e-mail: studium[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 143 - prijímacie konania na bakalárske a inžinierske štúdium (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 144 - sociálne štipendiá (katarina.dunajska[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 141 - všetky druhy motivačných štipendií (zuzana.horniakova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 143 - ubytovanie (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)

Študijné oddelenie FIIT STU sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží (prízemí).

Vedúca študijného oddelenia:
Mgr. Zuzana Horniaková
e-mail: zuzana.horniakova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 141

 

ÚRADNÉ HODINY:

Počas akademického roka
Pondelok:     -- 12.30 - 14.30
Utorok:   9.30 - 11.30 --
Streda: -- 12.30 - 14.30
Štvrtok:   9.30 - 11.30 --
Piatok: neúradný deň
Upozornenie:
Mimo úradných hodín je ŠO zatvorené.
 
Počas letných prázdnin (7. júl - 31. august)
Streda:   9.30 - 11.30 12.30 - 14.30


Pracovníčky študijného oddelenia

Mgr. Zuzana Tekulová
e-mail: zuzana_tekulova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 143
miestnosť 1.06

 • prijímacie konanie - 1., 2. stupeň
 • Erasmus+
 • ubytovanie

Ing. Adriána Flesarová
e-mail: adriana.flesarova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 142
miestnosť 1.06

 • bakalárske štúdium

Bc. Katarína Dunajská
e-mail: katarina.dunajska[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 144
miestnosť 1.12

 • inžinierske štúdium
 • agenda sociálnych štipendií

Mgr. Zuzana Horniaková
e-mail: zuzana.horniakova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 141
miestnosť 1.07

 • doktorandské štúdium
 • prijímacie konanie na doktorandské štúdium
 • disciplinárna komisia
 • rezervovanie miestností
 • príprava dozorov na skúšky
 • všetky druhy motivačných štipendií