Prejsť na obsah
Štúdium

Zabezpečuje prijímacie konanie uchádzačov a študijnú agendu študentov všetkých troch stupňov štúdia na fakulte vrátane archivácie osobných spisov študentov. Sleduje a overuje získané kredity, vybavuje sociálne štipendiá a žiadosti o študentské pôžičky, spolupracuje so Študentským pôžičkovým fondom.

Odborne zabezpečuje mobility študentov všetkých stupňov štúdia. Pripravuje podklady pre vedecký rast zamestnancov fakulty. V spolupráci so študentským parlamentom zabezpečuje ubytovanie študentov v študentskom domove.

Pripravuje a organizuje promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia FIIT STU.

e-mail: studium[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 143 - prijímacie konania na bakalárske a inžinierske štúdium (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 144 - sociálne štipendiá (katarina.dunajska[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 141 - všetky druhy motivačných štipendií (zuzana.horniakova[at]stuba.sk)
tel.: +421 2 210 22 143 - ubytovanie (zuzana_tekulova[at]stuba.sk)

Študijné oddelenie FIIT STU sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží (prízemí).

Vedúca študijného oddelenia:
Mgr. Zuzana Horniaková
e-mail: zuzana.horniakova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 141

 

ÚRADNÉ HODINY:

UPOZORNENIE:
Dňom 14. 9. 2020 sa dočasne rušia úradné hodiny na ŠO v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19. Žiadosti sa budú vybavovať elektronickou formou a poštou.


Pracovníčky študijného oddelenia

Mgr. Zuzana Tekulová
e-mail: zuzana_tekulova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 143
miestnosť 1.06

 • prijímacie konanie - 1., 2. stupeň
 • Erasmus+
 • ubytovanie

Eva Zmítko Horáková
e-mail: eva.zmitko[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 142
miestnosť 1.06

 • bakalárske štúdium

Bc. Katarína Dunajská
e-mail: katarina.dunajska[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 144
miestnosť 1.12

 • inžinierske štúdium
 • agenda sociálnych štipendií

Mgr. Zuzana Horniaková
e-mail: zuzana.horniakova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 141
miestnosť 1.07

 • doktorandské štúdium
 • prijímacie konanie na doktorandské štúdium
 • disciplinárna komisia
 • rezervovanie miestností
 • príprava dozorov na skúšky
 • všetky druhy motivačných štipendií