Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan FIIT STU

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
poverená pre štúdium, zahraničie a mobilíty, riaditeľka ÚPAI

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
poverený pre vedu a výskum

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
poverený pre inováciu a prax; riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania

Ing. Michal Ries, PhD.
poverený pre strategické projekty a rozvoj

Ing. Ľubica Palatinusová
tajomníčka FIIT STU

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
riaditeľ ÚISI

doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb; poverený vedením TPO

Mgr. Lucia Falbová
vedúca Slovenskej informatickej knižnice

RNDr. Marta Gnipová
predsedníčka zamestnaneckej rady