Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Zástupcovia FIIT v Akademickom senáte STU:

Ing. Peter Lacko, PhD.
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Bc. Michal Hucko
Bc. Elena Štefancová

 

Zástupcovia FIIT v Rade vysokých škôl:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Zástupcovia FIIT v Študentskej rade vysokých škôl:

Bc.Elena Štefancová