Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Zástupcovia FIIT v Akademickom senáte STU:

Ing. Róbert Móro, PhD.
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Ing. Jaroslav Erdélyi
Karin Maliniaková

 

Zástupcovia FIIT v Rade vysokých škôl:

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

 

Zástupcovia FIIT v Študentskej rade vysokých škôl:

Bc. Michaela Kolesíková