Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
pre štúdium a starostlivosť o študentov; poverený zastupovaním v pripade neprítomnosti dekana
e-mail:
tel.: +421 2 210 22 520
miestnosť: 5.20 (5. NP juh)

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
pre štúdium, zahraničie a mobility
e-mail:
tel.: +421 918 687 983
miestnosť: 5.06 (5. NP juh)

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
pre vedu a výskum
e-mail: prodekan_vyskum[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 437
miestnosť: 4.37 (4. NP sever)