Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

prodekan pre rozvoj ľudských zdrojov a zahraničnú spoluprácu:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
e-mail: prodekan_ludske_zdroje[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06 (3. NP juh)

prodekan pre bakalárske štúdium a propagáciu štúdia:
Ing.Peter Pištek, PhD.
e-mail: prodekan_studium1[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 516
miestnosť 5.16 (5. NP juh)

prodekan pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi:
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
e-mail: prodekan_studium2[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 431
miestnosť 4.31 (4. NP sever)

prodekanka pre doktorandské štúdium a koordináciu mobilít:
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
e-mail: prodekan_studium3[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 318
miestnosť 3.18 (3. NP juh)

prodekanka pre výskum, projekty a spoluprácu s priemyslom:
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
e-mail: prodekan_vyskum[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 316
miestnosť 3.16 (3. NP juh)