Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Desať dôvodov prečo študovať na Fakulte informatiky a informačných technológií:

  1. Zamestnanosť. Absolventi FIIT STU v Bratislave sú najžiadanejší na trhu práce informačných a komunikačných technológií podľa výsledkov štúdie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a portálu profesia.sk. Výška ich nástupných platov patrí medzi najvyššie na Slovensku (zdroj: vs.iedu.sk).
  2. Kvalita. Štúdium na FIIT je zabezpečované kvalifikovanými pedagógmi a zároveň odborníkmi z praxe, ktorí riešia so študentmi hlavne praktické zadania.
  3. Progresívnosť. Informatika a informačné technológie patria k najprogresívnejším oblastiam, ktoré významne ovplyvňujú našu budúcnosť.
  4. Možnosť získať certifikát IET. Sme jediná fakulta v strednej Európe, ktorá ponúka aj medzinárodne akreditované bakalárske a inžinierske študijné programy.
  5. Rozmanitosť a tvorivosť. Ponúkame rozmanitosť študijných programov s orientáciou na rôzne oblasti informatiky a informačných technológií. Všetky programy sú prirodzene prepojené a umožňujú tvorivú prácu už od nástupu na bakalárske štúdium a zapájanie sa do atraktívnych projektov, národných a medzinárodných súťaží.
  6. Inovatívnosť. Progresívne technológie sú nielen predmetom výučby, ale aj nástrojom zefektívnenia samotnej výučby.
  7. Výskum. Výskumná činnosť je neoddeliteľná súčasť inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do výskumu už aj v bakalárskom štúdiu.
  8. Flexibilnosť. Každý študent si môže prispôsobiť tempo štúdia svojim schopnostiam a ďalším aktivitám.
  9. Podpora. Možnosť získať motivačné štipendium, pôžičky a ďalšie výhody rozsiahleho sociálneho programu, možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí.
  10. Študentský radca. Ako prví na Slovensku máme študentského radcu. Pomáha študentom prispôsobiť sa podmienkam v štúdiu a v ďalších oblastiach podľa ich potrieb.

Staňte sa aj vy súčasťou Fakulty informatiky a informačných technológií!

Každý tu má šancu preštudovať sa medzi najlepších.