Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Zriaďovacia listina

 

Dlhodobý zámer

 

Štatút FIIT STU

 

Organizačný poriadok FIIT STU

 

Príkazy dekana

 

Smernice dekana

 

Ďalšie vnútorné predpisy

 

Predpisy súvisiace s prijímacím konaním