Prejsť na obsah
Net@FIIT

Základné informácie o súťaži

Súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

Cieľom tejto súťaže je umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, a tak identifikovať jednotlivcov, ktorí budú ocenení ziskom dostatočného počtu bodov (zverejnené na stránke hodnotenia súťaží) na prijatie na bakalárske štúdium na FIIT.

 

Pravidlá, priebeh a hodnotenie

  • Súťaž bude spočívať v konfigurácii zariadení (počítače, prepínače, smerovače, servery) prepojených počítačovou sieťou v simulátore Cisco Packet Tracer podľa zadania.

  • Zadanie bude pozostávať z viacerých konfiguračných úloh, ktoré budú vyhodnotené automaticky simulátorom podľa vopred pripraveného bodového hodnotenia (t. j. bude použitá samohodnotiaca aktivita).

  • Konfiguračné úlohy budú zamerané primárne na príkazy zadávané cez príkazový riadok (CLI) operačného systému Cisco IOS.

  • Zahrnutá problematika predstavuje úlohy v rozsahu úrovne certifikácie CCNA (pozri zoznam tém ).

  • Súťažiaci budú mať na vyriešenie úloh obmedzený čas, ktorý bude stanovený nastaveným časovačom v simulátore (po uplynutí sa možnosť riešenia zadania automaticky ukončí).

  • Súťažiaci nemôže používať žiadne pomôcky okrem pera a čistého papiera na prípadné poznámky. (Pozn. Help operačného systému Cisco IOS prostredníctvom znaku „?“ je samozrejme povolený.)

  • Súťažiaci je zodpovedný za priebežné ukladanie aktivity v simulátore (Save, CTRL+S), aby sa nestratila konfigurácia v prípade zlyhania simulátora a mohol pokračovať v riešení úloh.

  • Umiestnenie súťažiacich v súťaži bude stanovené podľa automatického percentuálneho hodnotenia v simulátore. V prípade rovnakého percentuálneho hodnotenia bude rozhodujúci čas ukončenia konfigurácie stanovený podľa posledného uloženia aktivity v simulátore.

  • Okrem umiestnenia v súťaži bude hodnotený aj percentuálny zisk jednotlivých súťažiacich. Podľa vopred stanovenej hranice bude určené, či je súťažiaci úspešným alebo neúspešným riešiteľom.

 

Zadania problémov

Pozrite si vzor štýlu zadania úloh , na súťaži je možné očakávať úlohy v rámci obtiažnosti CCNA: Routing and Switching)

 

Kontakt

e-mail súťaže: netfiit[at]fiit.stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava