Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Riaditeľ ústavu:
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Ján Lang, PhD.

Asistentka riaditeľa ústavu:
Zuzana Macková
tel.: +421 2 210 22 306
miestnosť 3.06


Profesori:
KRÁLOVIČ, Rastislav, prof., RNDr., PhD.
MOLNÁR, Ľudovít, prof. emer., RNDr., DrSc.

Docenti:
HLUCHÝ, Ladislav, doc., Ing., PhD.
KOVÁČ, Michal, doc., Mgr., MSc., PhD.
KOVÁČOVÁ, Monika, doc., Mgr., PhD.
LANG, Ján, doc., Ing., PhD.
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
BEČKA, Martin, Mgr., PhD.
BOBÁK, Martin, Mgr., PhD.
BÖHM, Radoslav, RNDr., PhD.
HORVÁT, František, Ing., PhD.
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.
KOHÚTKA, Lukáš, Ing., PhD.
KURIC, Eduard, Ing., PhD.
LEHOCKI, Fedor, Ing., PhD.
MOLNÁR, Eugen, Ing., PhD.
NGUYEN THU, Giang, Ing., PhD.
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD.
POTOČNÝ, Marián, Mgr.
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing.
ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta, Ing., PhD.
WINCZER, Michal, RNDr., PhD.

Výskumní pracovníci:
ČERNÁKOVÁ, Ivana, Ing., PhD.
KATAIEVA, Yevheniia, doc., Mgr., PhD.
PETRÍK, Juraj, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
VINCÚR, Juraj, Ing.

Ďalší spolupracovníci:
ADAMYOVÁ, Darina, RNDr.
BABIČ, František, doc., Ing. PhD.
BASILA, Martin, Ing.
ECKERTOVÁ, Terézia, Mgr.
FECIĽAK, Peter, Ing., PhD.
FRIČ, Pavol, Ing., PhD.
GENČI, Ján, Ing., PhD.
GYÁRFÁŠ, František, Ing., PhD.
HYČKO, Marek, Mgr., PhD.
KRAMMER, Peter, Ing.
KRIŽAN, Peter, Ing.
LAJČIN, Tomáš, Ing.
LÚČNÝ, Andrej, RNDr., PhD.
MLYNAROVIČ, Vladimír, Ing., PhD.
REITER, Miroslav, Mgr., Ing., MBA
STEINBERG, Jozef, doc., Ing., Ph.D.
TURŇA, Ján, prof., RNDr., CSc.
ZELENKA, Ján, Ing., PhD.

Študenti doktorandského štúdia:
AHMADZAI, Mirwais, MSc.
DAKIĆ, Pavle, Mgr.
DOLATABADI, Sepideh Hassankhani, M.Sc.
FRŤALA, Tomáš, Ing. (ext.)
HAIDERZAI, Mohammad Daud, MSc., MS
PETRÍK, Juraj, Ing.
STUPAVSKÝ, Igor, Ing.
WAHAJ, Haji Gul, Ing., MSc
WASEEB, Shakirullah, Ing.