Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

 

 

FIIT ponúka štúdium v oblasti informatiky a informačných technológií v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia:

  1. bakalárskom
    bakalársky študijný program, ako študijný program prvého stupňa, sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
  2. inžinierskom
    inžiniersky študijný program, ako študijný program druhého stupňa, sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
  3. doktorandskom
    doktorandský študijný program, ako študijný program tretieho stupňa, sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Akreditované študijné programy FIIT zohľadňujú súčasný stav a rozvoj IIT v domácom i medzinárodnom kontexte. Sú odpoveďou aj na požiadavky praxe, ktoré sa prejavujú záujmom o našich absolventov i ich odporúčaní na modifikáciu formy a obsahu štúdia. O aktuálnosti študijných programov IIT svedčí aj záujem na "vstupe" aj na "výstupe".

Viac informácií o študijných programoch a prijímaní na štúdium vo všetkých troch stupňoch nájdete v položke Štúdium.