Prejsť na obsah
Cisco sieťová akadémia (CNA)

Výška poplatkov CCNA kurzov - 1. stupeň

cena bez DPH cena s DPH
1. semester       480 €   (14 460,48 Sk)     571,20 €   (17 207,97 Sk)
2. semester 580 €   (17 4773,08 Sk)     690,20 €   (20 792,97 Sk)
3. semester 680 €   (20 485.68 Sk)     809,20 €   (24 377,96 Sk)
4. semester 780 €   (23 498,28 Sk)     928,20 €   (27 962,95 Sk)

 

Výška poplatkov CCNP kurzov - 2. stupeň

cena bez DPH cena s DPH
5. semester       800 €   (24 100,8 Sk)     952 €   (28 679,95 Sk)
6. semester 800 €   (24 100,8 Sk)     952 €   (28 679,95 Sk)
7. semester 800 €   (24 100,8 Sk)     952 €   (28 679,95 Sk)
8. semester 800 €   (24 100,8 Sk)     952 €   (28 679,95 Sk)

 

Výška poplatkov kurzu IP Telephony

cena bez DPH cena s DPH
715 €   (21 540,09 Sk)     850,85 €   (25 632,71 Sk)

 

Výška poplatkov kurzu Fundamentals of Wireless LANs

cena bez DPH cena s DPH
645 €   (19 431,2764 Sk)     767,55 €   (23 123,21 Sk)

 

Spôsob úhrady poplatku

Ceny uvedené v zátvorkách sú s 19 % DPH.

Poplatky neakademického programu realizujte na základe faktúry. Faktúru vám vystaví sekretariát GTEC, s. r. o. na základe záväznej objednávky, ktorú možno realizovať písomne, e-mailom alebo telefonicky na sekretariáte GTEC, s. r. o.

Základné údaje LCNA GTEC Institute

Obchodné meno: GTEC, s. r. o.
Obch. register: Okr.súd Bratislava 1
Oddiel: Sro 16933/B
Sídlo spoločnosti:   Sieťová akadémia
Trnavská 44
821 02 Bratislava 2
Peňažný ústav:: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2622024452 / 1100
IČO:   357430 42
DIČ: 2020252146
IČ DPH: SK2020252146

 

Kontakt
Sekretariát LCNA GTEC Institute:   Lívia Porubská
tel.:   02 / 443 72 437
fax:   02 / 443 72 857
e-mail:   porubska [at] spinet.sk