Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Centrum priemyselného výskumu (CVS) je nové pracovisko, ktorého úlohou je zastrešovať a koordinovať činnosti fakulty, týkajúce sa aplikovaného výskumu a spolupráce s firmami. Spolu s ďalšími útvarmi a pracoviskami koordinuje prenájmy priestorov, usporadúvanie konferencií a odborných aktivít, stará sa o partnerov fakulty, zapája sa do komečných projektov a podobne.

Dr. techn. Ing. Michal Ries
poverený prodekan pre strategické projekty a rozvoj a poverený vedením CPVS
e-mail: michal.ries[at]fiit.stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 535
miestnosť 5.35 / 5. NP

Ing. Zdenka Lenartová, PhD.
e-mail: zdenka.lenartova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 229
miestnosť 2.29 / 2. NP

Mgr. Miroslava Slezáková
e-mail: miroslava.slezakova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 225
miestnosť 2.25 / 2. NP