Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Slovenská informatická knižnica vznikla v roku 2010 ako fakultné pracovisko Fakulty informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je špecializovanou knižnicou zameranou na oblasť informatiky a informačných technológií. Od roku 2020 je členom SAK (Slovenskej asociácie knižníc).

Knižnica poskytuje knižničné služby študentom, zamestnancom fakulty a ostatným záujemcom z radov verejnosti.

 

Poskytované služby

 • absenčné výpožičné služby kníh, skrípt, zborníkov pre čitateľov zaregistrovaných v knižnici,
 • medziknižničná výpožičná služba dokumentov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde SIK,
 • konzultačné služby pri vyhľadávaní informácií z elektronického Katalógu fakultných knižníc elektronických informačných zdrojov v licencovaných databázach, pri vyhľadávaní v katalógoch iných knižníc,
 • evidencia a spracovanie publikačnej činnosti zamestnancov a študentov fakulty.

 

Elektronické informačné zdroje

 

Licencované databázy

  ACM Digital Library je plnotextová databáza renomovanej americkej spoločnosti (ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY) s článkami všetkých svojich časopisov (50 titulov) a zborníkov (270 titulov).

  IEEE Xplore - najobsiahlejšia plnotextová databáza (viac ako 2 mil. dokumentov) z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

  SpringerLink - platforma pre online prístup do cca 1630 časopisov vydavateľstva SPRINGER.

 

Citačné databázy

  Scopus - najrozsiahlejšia abstraktová a citačná databáza recenzovaných článkov z časopisov vydavateľstva Elsevier.

  Web of science – multidisciplinárna báza dát. Obsahuje bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja.

  Ďalšie licencované databázy, do ktorých má prístup STU v rámci projektu NISPEZ.

 

Voľne dostupné odborné časopisy

  Electronic Journals Library (EZB) - knižnica elektronických časopisov obsahuje odkazy na viac ako 20 000 časopisov, z toho je voľne prístupných približne 9 000. K dispozícii je anglická aj nemecká verzia.

 

Informácie ako vyhľadávať v jednotlivých informačných zdrojoch a ďalšie otázky ohľadne služieb knižnice a vyhľadávania dokumentov je možné zasielať aj elektronicky na adresu: sik[at]fiit.stuba.sk.