Prejsť na obsah
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky

Riaditeľ ústavu:
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: +421 2 210 22 506

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Organizačné oddelenie:
Tatiana Šípková - tajomník ústavu
miestnosť 5.06
tel.: +421 2 210 22 506
Ing. Jana Flochová, PhD. - edičná a publikačná činnosť
miestnosť 5.19


Profesori:
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.
KVASNIČKA, Vladimír, prof. emer., Ing., DrSc.
HORVÁTH, Pavol, prof., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)

Docenti:
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
GRAMATOVÁ, Elena, doc., RNDr., PhD. (čiastočný úväzok)
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.
KOTULIAK Ivan, doc., Ing., PhD.
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
DRAHOŠ, Peter, Ing., PhD.
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.
HUDEC, Ján, Ing., PhD.
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.
KAPEC, Peter, Ing., PhD.
KOVÁČIK, Tomáš, Ing., PhD.
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD.
MACKO, Dominik, Ing., PhD.
PIŠTEK, Peter, Ing., PhD.
SOLČÁNY, Viliam, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
STEINMÜLLER, Branislav, Ing. (čiastočný úväzok)
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.

Výskumní pracovníci:
BERNÁT, Dušan, Ing.
RIES, Martin, Dr. techn., Ing.


Študenti doktorandského štúdia:
BENCEL, Rastislav, Ing.
BOROS, Tomáš, Ing.                                                                                                                                                            DOUBRAVSKÝ, Lukáš,Ing.
ERDELYI, Jaroslav, Ing.
FILIPEK, Jozef, Ing.
FOGELTON, Andrej, Ing.
GALINSKI, Marek, Ing.
GREŽO, Rudolf, Ing.
HUCKOVÁ, Ivana, Ing.
HUDEC, Lukáš, Ing.
JAKAB, Marek, Ing.
KOŠŤÁL, Kristián, Ing.
KUDLAČÁK, František, Ing.
KUNŠTÁR, Vladimír, Ing.
LÚČANSKÝ, Ján, Ing.

MARTÁK, Lukáš Samuel, Ing.
NAGY, Martin, Ing.
PEREŠÍNI, Ondrej, Ing.
POLATSEK, Patrik, Ing.
ROŠTECKÝ, Richard, Ing.
ŠUBÍN, Juraj, Ing.
ŠULÁK, Viktor, Ing.
TAMAJKA, Martin, Ing.
VALIČEK, Michal, Ing.