Prejsť na obsah
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky

Riaditeľ ústavu:
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: +421 2 210 22 506

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Organizačné oddelenie:
Tatiana Šípková - tajomník ústavu
miestnosť 5.06
tel.: +421 2 210 22 506
Ing. Jana Flochová, PhD. - edičná a publikačná činnosť
miestnosť 5.19


Profesori:
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.
KOTULIAK Ivan, prof., Ing., PhD.
KVASNIČKA, Vladimír, prof. emer., Ing., DrSc.

Docenti:
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD.
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.
HUDEC, Ján, Ing., PhD.
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.
KAPEC, Peter, Ing., PhD.
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD.
MACKO, Dominik, Ing., PhD.
PIŠTEK, Peter, Ing., PhD.
PŠENEKOVÁ, Judita, Mgr.
SOLČÁNY, Viliam, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.

Výskumní pracovníci:
BERNÁT, Dušan, Ing., PhD.
JAKAB, Marek, Ing.
KUNŠTÁR, Vladimír, Ing.
RIES, Michal, Dr. techn., Ing.
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing. PhD.

Ďalší spolupracovníci:
CSÓKA, Tibor, Ing., PhD.
DRAHOŠ, Peter, Ing., PhD.
KOŠTA, Marek, Mgr., PhD.
MADARAS, Martin, RNDr., PhD.
NGUYEN, Giang, Ing., PhD.
VOKTKO, Martin, Ing., PhD.

Študenti doktorandského štúdia:
BOROS, Tomáš, Ing.
DOUBRAVSKÝ, Lukáš,Ing.
ERDELYI, Jaroslav, Ing.
GALINSKI, Marek, Ing.
GREŽO, Rudolf, Ing.
HUCKOVÁ, Ivana, Ing.
HUDEC, Lukáš, Ing.
JAKAB, Marek, Ing.
KOMPÁNEK, Matej, Ing.
KOŠŤÁL, Kristián, Ing.
LACO, Miroslav, Ing.
MARTÁK, Lukáš Samuel, Ing.
MASTIĽAK, Lukáš, Ing.
NAGY, Martin, Ing.
POLATSEK, Patrik, Ing.
TAMAJKA, Martin, Ing.
VALIČEK, Michal, Ing.
ZEMAN, Stanislav, Ing.