Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Riaditeľ ústavu:
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: +421 2 210 22 506

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Organizačné oddelenie:
Tatiana Šípková - tajomník ústavu
miestnosť 5.06
tel.: +421 2 210 22 506
Ing. Jana Flochová, PhD. - edičná a publikačná činnosť
miestnosť 5.19


Profesori:
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.
KOTULIAK Ivan, prof., Ing., PhD.
KVASNIČKA, Vladimír, prof. emer., Ing., DrSc.

Docenti:
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD.
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.
HUDEC, Ján, Ing., PhD.
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.
KAPEC, Peter, Ing., PhD.
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD.
MACKO, Dominik, Ing., PhD.
MADARAS, Martin, RNDr., PhD. (čiastočný úväzok)
PIŠTEK, Peter, Ing., PhD.
PŠENEKOVÁ, Judita, Mgr.
SOLČÁNY, Viliam, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
VOJTKO, Martin, Ing. PhD. (čiastočný úväzok)
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.

Výskumní pracovníci:
BERNÁT, Dušan, Ing., PhD.
KUNŠTÁR, Vladimír, Ing.
RIES, Michal, Dr. techn., Ing.
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing. PhD.

Ďalší spolupracovníci:
CSÓKA, Tibor, Ing., PhD.
DRAHOŠ, Peter, Ing., PhD.
KOŠTA, Marek, Mgr., PhD.
NGUYEN, Giang, Ing., PhD.

Študenti doktorandského štúdia:
BINDAS, Bystrík, Ing. (ext.)
BOROS, Tomáš, Ing.
DOUBRAVSKÝ, Lukáš,Ing.
ERDELYI, Jaroslav, Ing.
GALINSKI, Marek, Ing.
GREŽO, Rudolf, Ing.
HUCKOVÁ, Ivana, Ing.
HUDEC, Lukáš, Ing.
JAKAB, Marek, Ing.
KOMPÁNEK, Matej, Ing.
KOŠŤÁL, Kristián, Ing.
KUDLAČÁK, František, Ing.
ISHAQUE, Mohammed, M-Tech. (ext.)
LACO, Miroslav, Ing.
MARTÁK, Lukáš Samuel, Ing.
MASTIĽAK, Lukáš, Ing.
PEREŠÍNI, Ondrej, Ing.
TAMAJKA, Martin, Ing.
VALIČEK, Michal, Ing.
ZEMAN, Stanislav, Ing.