Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Riaditeľ ústavu:
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: +421 2 210 22 506

Zástupca riaditeľa ústavu:
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Dr. techn. Ing. Michal Ries

Organizačné oddelenie:
Tatiana Šípková - tajomník ústavu
miestnosť 5.06
tel.: +421 2 210 22 506


Profesori:
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.
KOTULIAK Ivan, prof., Ing., PhD.
KVASNIČKA, Vladimír, prof. emer., Ing., DrSc.

Docenti:
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
GENČI, Ján, doc., Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.

Odborní asistenti:
BALAŽIA, Ján, Ing., PhD.
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD.
BINDAS, Bystrík, Ing.
ČECHVALA, Martin, Ing.(čiastočný úväzok)
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.
GALINSKI, Marek, Ing., PhD.
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.
HUDEC, Ján, Ing., PhD.
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.
KAPEC, Peter, Ing., PhD.
KOŠŤÁL, Kristián, Ing., PhD.
KOVÁČIK, Tomáš, Ing., PhD.
KOVÁČOVÁ, Monika, Mgr., PhD. (čiastočný úväzok)
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
LAŠTINEC, Ján, Ing., PhD. (čiastočný úväzok)
MACKO, Dominik, Ing., PhD.
MADARAS, Martin, RNDr., PhD. (čiastočný úväzok)
OMACHELOVÁ, Milada, Mgr., PhD. (čiastočný úväzok)
RIES, Michal, Dr. techn., Ing.
VOJTKO, Martin, Ing. PhD. (čiastočný úväzok)
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.

Výskumní pracovníci:
BINDER, Andrej, Ing., PhD.
BINDER, Martin, Ing.
BOROS, Tomáš, Ing., PhD.
FINDURA, Jakub, Ing.
GINTER, Jakub, Ing.
GREŽO, Rudolf, Ing. (čiastočný úväzok)
HATALA, Michal, Ing. PhD.
HUDEC, Lukáš, Ing.
JAKAB, Marek, Ing.
KAROLIOVÁ, Monika, MBA
PALÚCHOVÁ, Ivana, Ing., PhD.
SABO, Martin, Ing., PhD.
ŠOLTÉS, Lukáš, Ing., PhD.
ŠULÁK, Viktor, Ing.

Ďalší spolupracovníci:
BAKONYI, Peter, Ing.
BUZOVÁ, Katarína, Mgr., PhD.
BŮŽEK, Vladimír, prof., RNDr., DrSc.
CAKOVÁ, Sylvia, Mgr.
DAŇKO, Martin, Mgr., PhD.
FERKO, Michal, Mgr., PhD.
KAZIČKA, Roman, Ing., PhD.
KUNŠTÁR, Vladimír, Ing.
LAUKO, Juraj, Ing.
PAPRANCOVÁ, Silvia, Ing., PhD.
PIKULA, Milan, Ing.
PŠENEKOVÁ, Judita, Mgr.
REITZNER, Daniel, RNDr., Ph.D.
RYBÁROVÁ, Viera, Mgr.
SEDLÁK, Michal, Mgr., PhD.
SKALNÝ, Ján, Ing.
SÝS, Peter, Ing.
VALACH, Alexander, Ing.
VAŠKO, Jozef, Ing.
ZIMAN, Mário, doc., Mgr., Ph.D.

Študenti doktorandského štúdia:
BAKONYI, Peter, Ing.
BUŠA, Martin, Mgr. (ext.)
DOLHÁ, Dominika, Ing.
ERDELYI, Jaroslav, Ing.
GRAF, Lukáš, Ing.
GRIVALSKÝ, Štefan, Ing.
HUDEC, Lukáš, Ing.
JÁNOŠ, Igor, Ing. (ext.)
KAŇUCH, Peter, Ing.
KOMPÁNEK, Matej, Ing.
KUNŠTÁR, Vladimír, Ing.
LACO, Miroslav, Ing.
LANČARIČ, Viktor, Ing.
LEHOCZKÝ, Peter, Mgr.
MASTIĽAK, Lukáš, Ing.
RUDENKO, Kostiantyn, Mgr.
SITARČÍK, Jozef, Ing.
ŠPITÁLOVÁ, Zuzana, Ing.
VALACH, Alexander, Ing.
VALIČEK, Michal, Ing.